Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 16.12.2020
Literature studies

Życie Norwida. Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-63518-35-6

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883), jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich. Niezwykle ważna i interesująca jest nie tylko jego wielostronna twórczość (rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka), w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale równie bogate życie poety, któremu w pierwszym rzędzie poświęcona jest ta książka, stanowiąca szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego i artystycznego.

Oprócz zarysu biografii książka prezentuje główne motywy twórczości, daje rys edytorskich dziejów dzieł poety, informuje o głównych inicjatywach i dokonaniach norwidologii, podaje podstawową bibliografię i przynosi antologię najważniejszych wierszy Norwida.

Autorem opracowania jest Józef Franciszek Fert, rodem z Kielecczyzny, studiami i pracą nauczycielską oraz akademicką związany z Lubelszczyzną (Włodawa, Lublin), poeta i badacz literatury, specjalizujący się w studiach nad wiekiem XIX i XX. Jako wydawca i komentator zagadnień literackich zajmuje się głównie życiem i twórczością Norwida i Czechowicza. Członek redakcji Dzieł wszystkich Cypriana Norwida, dla których przygotował edycję Vade-mecum i późnych wierszy poety.

Książka stanowi kompetentne wprowadzenie w wiedzę o życiu Norwida i w problematykę jego twórczości, mogłaby znaleźć się w każdej bibliotece i biblioteczce. Zawiera kilkadziesiąt kolorowych zdjęć i ilustracji, m.in. odrestaurowane portrety fotograficzne Norwida.

List of contents

Korzenie rodzinne 9

„Młodości stolica...” Warszawa w latach ponapoleońskich i międzypowstaniowych 18

Dolce far niente i „czasy popielcowe” (podróże artystyczne po Europie 1842-1848) 34

Paryż for ever 54

Życie po życiu, czyli Zmartwychwstanie w słowie 89

Główne motywy twórczości 101

Pomoce bibliograficzne 107

Spis ilustracji 110

Indeks nazwisk 112

Wybór wierszy 117

I. Wiersze z lat 1840-1864 119

[Maryjo, Pani Aniołów!...] 119

Italiam! Italiam! 120

Modlitwa 121

Fraszka (!) 122

Pascha 123

Bema pamięci żałobny-rapsod 123

Trzy strofki 125

Moja piosnka 126

[Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...] 127

Duch Adama i skandal 129

[Nim znów ucieknę...] 130

Spartakus 130

Bajka 131

Wczora-i-ja 132

II. Wiersze z lat 1865-1883 119

Krzyż i dziecko 133

Przeszłość 134

W Weronie 134

Pielgrzym 135

Fatum 136

Język-ojczysty 136

Kolebka-pieśni (do spółczesnych ludowych pieśniarzy) 137

Nerwy 138

Fortepian Szopena 139

Do Bronisława Z. 144

Information

Year of publication:
2020
Pages:
152
Added on:
16 December 2020; 12:25 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 December 2020; 15:43 (Mariola Wilczak)

See also

28.05.2018
Literature studies

O Norwidzie. Syntezy i zbliżenia

Author/Editor: Sławomir Rzepczyński

Zebrane w niniejszym tomie prace o Norwidzie powstawały na przestrzeni wielu lat i stanowią swego rodzaju zapis poszukiwania idiomu autora Vade-mecum. Określenie „trudny poeta” – temat jednej z konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL w Kazimierzu Dolnym oraz tytuł wydanej po tej konferencji książki1 – odnajduje potwierdzenie w wieloletnim namyśle nad tym bodaj najoryginalniejszym polskim poetą.

30.03.2022
Others

Pamięć rysunku. Szkice plastyczne Cypriana Norwida

Author/Editor: Justyna Gorzkowicz

  Pamięć rysunku. Szkice plastyczne Cypriana Norwida – to próba przybliżenia osobowości twórczej wyjątkowego artysty. Asumpt do tej refleksji dały szkice Norwida wyselekcjonowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Oprócz [...] wprowadzenia – krótkiego stanu wiedzy o działalności plastycznej poety – w skład publikacji, którą oddajemy w ręce Czytelnika, wchodzą: katalog – z wyborem prac Norwida w aranżacji Jarosława Soleckiego oraz teksty interpretacyjne, kulturowo-antropologiczne Karola Samsela oraz Elizy Kąckiej. Do tego dołączone zostały bibliografia oraz spis ilustracji.      

08.04.2021
Literature

Cyprian Norwid,„Nie są nasze – pieśni nasze”. Wiersze religijne

Author/Editor: Stefan Sawicki

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida. Ukazał się drugi tom okolicznościowej serii przygotowanej przez Pewne Wydawnictwo – antologię wierszy religijnych Norwida opracowaną przez Profesora Stefana Sawickiego, redaktora naczelnego krytycznego wydania „Dzieł wszystkich” Norwida.

21.05.2018
Literature studies

Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej

Author/Editor: Iwona Maciejewska, Agata Roćko

Zbiór studiów i szkiców powstały z potrzeby uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Krystyny Stasiewicz - badaczki literatury staropolskiej i oświeceniowej, która swe bogate życie zawodowe poświęciła zgłębianiu twórczego dorobku Pierwszej Rzeczypospolitej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.