Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 15.02.2024
Literature History

Przez pryzmat miłości. O pisarstwie Marii Kuncewiczowej

Publishing house::
ISBN:
978-83-242-4013-5

"Interesujące, iż Barbara Szymczak-Maciejczyk obrała twórczość nieco zapomnianej już Marii Kuncewiczowej jako przedmiot badań. Autorka kontekstem swych rozważań uczyniła opracowania o charakterze interdyscyplinarnym, co pozwoliło jej ukazać pisarkę m.in. jako prekursorkę współczesnego dyskursu dotyczącego biologicznego aspektu macierzyństwa czy wpływu migracji na zdrowie. Warto też sprawdzić, co dla nowego pokolenia badaczy jest ważne w twórczości autorki Cudzoziemki, a niniejsza monografia stwarza ku temu doskonałą okazję." (prof. nadzw. UJD dr hab. Barbara Szargot)

Monografia Przez pryzmat miłości. O pisarstwie Marii Kuncewiczowej jest odpowiedzią na potrzebę przypomnienia twórczości tej niezwykłej pisarki, której teksty po niemal stu latach nie straciły na aktualności. Jest ona także doskonałym wstępem do poszerzania refleksji nad książkami Kuncewiczowej z zastosowaniem współczesnego aparatu badawczego. (Ze strony wydawcy)

List of contents

Wprowadzenie

Życie i twórczość Marii Kuncewiczowej – autobiograficzny projekt totalny

Pisanie (z) pamięci – autobiografizm w dziełach Marii Kuncewiczowej

Prawda o samotności czy prawda o miłości?

Teatr uczuć lub opowieść o trudnej miłości

O miłości i samotności. Rzecz o Cudzoziemce

Maria Kuncewiczowa na obczyźnie. Między alienacją a niezrozumieniem

„Ty milczysz, niewidzialny Jerzy”. Samotność po utracie miłości

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osobowy

Information

Year of publication:
2023
Pages:
284
Added on:
15 February 2024; 11:22 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 February 2024; 12:39 (Mariola Wilczak)

See also

07.10.2018
Literature studies

Diarystki: tekst i egzystencja

Author/Editor: Tatiana Adriana Czerska

Przedmiotem zamieszczonych w książce Tatiany Czerskiej szkiców jest obszar twórczości diarystycznej kobiet, tworzących w XX wieku.

15.12.2021
Literature studies

Bielsko-Biała: małe centrum świata

Author/Editor: Marek Bernacki

Prof. Anna Węgrzyniak w recenzji wydawniczej książki Marka Bernackiego Bielsko-Biała: małe centrum świata nazwała ją „intelektualną biografią bielszczanina, który przedstawia odbiorcy „miłosny” związek z rodzinnym miastem.

07.02.2023
Literature studies

Tajemnica miłości romantycznej. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka

Author/Editor: Danuta Danek

Książka to studium psychoanalityczne wnikające w tragiczne dzieje rodzinne Zygmunta Krasińskiego i w powiązaną z nimi, szczególną więź emocjonalną między poetą a Delfiną Potocką. Więź ta ukazana jest w kontekście rozważań autorki nad swoistością psychologiczną zjawiska tzw. miłości romantycznej, którego świadectwa znajdujemy w literaturze romantycznej i w biografiach jej twórców, a także na ogólniejszym tle wnoszonych przez autorkę tez poszerzających dotychczasowe spojrzenie na romantyzm. Zawiera także problematykę edytorską.

25.11.2020
Pedagogics

Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku. Wydanie 2 uzupełnione i rozszerzone

Author/Editor: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Marian Śliwerski

Prezentowana publikacja w pełni zasługuje na upowszechnienie. Bez wątpienia spotka się z żywym zainteresowaniem Czytelników. Wśród nich będzie m.in. wielu rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak również wielu studentów pedagogiki, zafascynowanych nierzadko taką pasją pedagogicznego i społecznego działania na rzecz dziecka, jaką odnajdą we wszystkich przejawach praktycznego stosowania Pedagogiki serca Marii Łopatkowej. (Fragment recenzji prof. Karola Poznańskiego)  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.