Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 12.02.2020
Literature studies

Rzeczpospolita Domów V. Karczmy, Zajazdy, Gospody...

ISBN:
978-83-7467-304-4

Naukowy dyskurs o karczmach, zajazdach, gospodach, kawiarniach, winiarniach, restauracjach, austeriach, hotelach, oberżach, schroniskach, a nawet garkuchniach i innych tego typu miejscach podjęty w roku 2014 zbiegł się z jubileuszem 180 rocznicy napisania Pana Tadeusza. Adam Mickiewicz pisanie naszego największego poematu narodowego zakończył bowiem 14 lutego 1834 roku. Tym samym kolejny tom poświęcony materii domostw Rzeczypospolitej wpisał się w upamiętnienie i obchody jubileuszu naszej epopei.

Piąta książka z serii Rzeczpospolita domów pozwala pokazać wskazane wyżej obiekty gastronomiczne i noclegowe w szerokim spektrum. Jak zauważył jeden z recenzentów, „ogląd tych miejsc jest wręcz panoramiczny; i to zarówno z perspektywy czasu, jak i miejsca”. Należy dodać, że to zbiorowe dzieło prezentuje temat w niewielkim dotąd stopniu spenetrowany i przebadany. Materię poddaną analizie eksploruje wieloaspektowo, a wiedzę o niej poszerza, podsumowuje i porządkuje.
 (Ze Wstępu).

List of contents

Wstęp 5

CZĘŚĆ I

W kręgu tradycji i dziedzictwa pomorskiego 13
Edmund Kotarski – Regulacje prawne osiemnastowiecznego Gdańska dotyczące gospód i kawiarni 15
Magdalena Mielnik – Siedlisko grzechu, czyli karczmy w sztuce gdańskiej na tle sztuki europejskiej w XVI i na początku XVII wieku 26
Krystyna Krawiec-Złotkowska – Karczmy Słupskie w złotym wieku lokalnej gastronomii. Rekonesans 35
Jarosław Szuta – Nazwy karczem na Pomorzu Gdańskim 41
Beata Zgodzińska – Pocztówki ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z przedstawieniami restauracji i hoteli – motywy, ujęcia, typografia 50
Anna Sujecka – Restauracje i hotele na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego, czyli gdzie można było zjeść i przenocować w mieście nad Słupią 57

CZĘŚĆ II

W kręgu tradycji historycznoliterackiej i zjawisk językowych 73
Zbigniew Zielonka – „Karczma z przodu jak korab, z tyłu jak świątynia” 75
Jadwiga Kotarska – „Karczem dwie krzyżowego gościńca pilnują”. Społeczne przestrzenie staropolskiej karczmy 82
Krystyna Krawiec-Złotkowska – „Nieszczęsny odpoczynek…”, czyli uwag kilka o gospodach w poezji Wacława Potockiego 98
Maria Wichowa – Wzorcowa karczma pana Haura (traktat XII Składu abo skarbca) 109
Jolanta Sawicka-Jurek – O karczmach w czasach imć pana Jana Chryzostoma Paska 119
Danuta Künstler-Langner – Miejsca biesiad i przyjemności stołu w literaturze polskiego oświecenia 132
Danuta Kowalewska – Zajazd jako miejsce straszne w literaturze oświecenia 142
Urszula Wich-Szymczak – Wizerunek karczmy w Panu Podstolim Ignacego Krasickiego 153
Małgorzata Chachaj – Dyliżans Juliana Ursyna Niemcewicza 164
Weronika Pawlik-Kwaśniewska – Motyw karczmy w powieści edukacyjnej 175
Dominika Dźwinel – Zajazd jako element dawnej codzienności 183
Grzegorz Trościński – Karczma na Pradze – elekcyjną szopą. Okolicznościowe piśmiennictwo polityczne wobec miejsca wyboru Fryderyka Augusta II na króla Polski 192
Natalia Rezmer-Mrówczyńska – Przystanki i miejsca podróży ludzi epoki oświecenia 212
Elżbieta Stoch – Artyści i literaci w podróży po porozbiorowej Rzeczypospolitej i ich refleksje na temat otwartych dla wędrowca domów (na wybranych przykładach z piśmiennictwa XIX wieku) 226
Tadeusz Półchłopek – Aleksandra Fredry dyskurs z kulturą romantyzmu w oberży Józefa Kapki. O Odludkach i poecie 248
Jolanta Kowal – Wileńskie traktiernie i kawiarnie we wspomnieniach Józefa Ignacego Kraszewskiego 264
Justyna Witek – Norwid o karczmie flamandzkiej 278
Dorota Dec – Motyw karczmy flamandzkiej u Cypriana Kamila Norwida w odniesieniu do Rejtana Jana Matejki 288
Ewa Nawrocka – Karczma jako przestrzeń tragedii 298
Maria Jolanta Olszewska – Trudna refleksja nad polską historią, czyli Karczma nad Bzurą Jerzego Gierałtowskiego 306
Ewa Górecka – Mikrokosmos. O obrazach oberży i jej funkcjach narracyjnych w Podróży ludzi Księgi Olgi Tokarczuk 325
Kamil Dźwinel – „I coraz jest ciaśniej i duszniej, i głośniej”. Knajpiane motywy w twórczości Jacka Kaczmarskiego 336

CZĘŚĆ III
W kręgu zjawisk geograficznych i kulturowych 345
Andrzej Rykała – Geograficzno-polityczne i społeczne uwarunkowania aktywności gospodarczej Żydów w i Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem karczmarstwa 347
Marek Sobczyński – Karczmy, zajazdy i gospody na ziemi łódzkiej dawniej i obecnie 365
Joanna Szczepankiewicz-Battek – Z dziejów turystyki w Karkonoszach. Schroniska karkonoskie do połowy XIX wieku w relacjach polskich podróżników 388
Aneta Marek – Obiekty noclegowo-żywieniowe Ziemi Kłodzkiej na przełomie XVIII i XIX wieku na podstawie relacji podróżników 412
Małgorzata Gniazdowska – W czwartek świniobicie… Leszczyńskie szynki, restauracje i kawiarnie w świetle ogłoszeń prasowych z lat 1920-1939 421
Marek Kaszewski – Karczma w języku gawędy romantycznej (na materiale z Chodźki, Rzewuskiego, Kaczkowskiego) 429
Yaroslava Konieva – Topos karczmy w folklorze polskim i ukraińskim 440

Bibliografia 446

Indeks osób 473

Fotografie 493

See also

12.02.2020
Literature studies

Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Author/Editor: Elżbieta Mikiciuk, Katarzyna Pańczyk-Kozłowska, Tadeusz Krzysztof Sucharski

Prezentowana monografia to specyficzna kontynuacja refleksji badawczej zapoczątkowanej książką Między rusofobią a rusofilią. Postawy, poglądy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Gdańsk 2016).

21.09.2019
Literature studies

WIELKIE POMORZE. WOJNA I POKÓJ

Author/Editor: Daniel Kalinowski

Ponownie stajemy dziś przed fenomenem kulturowym Wielkiego Pomorza. Po namyśle nad kwestiami omówionymi w opracowaniach: Mit i literatura (2009), Tożsamość i wielokulturowość (2011), Kultura i sztuka (2013), Wierzenia i religie (2015), Społecznoci i narody (2017), zastanawiamy się dzisiaj nad biegunowo wywołanymi hasłami: Wojna i pokój.

21.09.2019
Literature studies

E FRUCTU ARBOR COGNOSCITUR... W SZEŚĆSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN JANA DŁUGOSZA

Author/Editor:

1 grudnia 2015 r. Akademia Pomorska i Muzeum Pomorza Środkowego przygotowały sympozjum naukowe zatytułowane E fructu arbor cognoscitur… W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza. Odbyło się ono w gościnnych murach Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

26.02.2019
Literature studies

Północne miniatu­ry krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach

Author/Editor: Zbigniew Chojnowski

Książka prof. Zbigniewa Chojnowskiego jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich, związanych z Polską północno-wschodnią po 1980 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.