Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 24.05.2018
Literature studies

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Author/Editor:
ISBN:
978-83-7467-282-5

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością. Z jednej strony obserwujemy więc twórczość autorek i autorów, którzy zdają się wierzyć w dawny model literatury, z jej tradycyjnymi formami wyrazu liryki religijnej czy prozy moralistycznej. Twórcy owi stale nawiązują do chrześcijaństwa i tradycyjnych modeli duchowości i wartości. Mimo historycznych czy kulturowych kataklizmów wciąż odkrywają odnowienie w Księdze lub Absolucie.
Z drugiej strony jednak dynamicznie rozwija się twórczość luźno połączona bądź zupełnie niezwiązana z typowymi dla tradycji europejskiej reprezentacjami sacrum, za to istniejąca w relacji z postsekularnymi oraz prywatnymi manifestacjami życia duchowego. Postsekularyzm może więc szukać Sensu w kulturach Orientu, uniwersalizmie filozofii czy w przebóstwionym humanizmie. Warto się obu tym tendencjom przyjrzeć bliżej w tradycji literatury polskiej, by zauważyć zjawiska nie tylko najnowsze, ale również zapowiadające sacrum sekularne już w poprzednich epokach literackich.

(Ze Wstępu)

List of contents

Spis treści

Daniel Kalinowski
Na otwarcie          7

Narodziny zjawiska

Marta Dziedzicka
Pierwsze dziady odbyły się w Rucie. To lubię wobec Dziadów Adama Mickiewicza         17

Agnieszka Bednarek
Gość w dom… O postsekularnych intuicjach Adama Mickiewicza  33

Obszary sacrum

Mateusz Sienkiewicz
Żydowskość zeświecczona. O religii i kulturze w twórczości Wilhelma Feldmana         57

Justyna Borkowska
Społeczna funkcja uczuć metafizycznych w koncepcjach Stanisława Ignacego Witkiewicza       79

Zuzanna Szwedek-Kwiecińska
Przestrzeń zsekularyzowana w Sobótce Lecha Bądkowskiego  95

Kryzys postmodernizmu

Sylwia Grzeszna
„Źródło przebija spod ziemi”. Wencla opowieść o sacrum   113

Tomasz Tomasik
„Milcz / jak grób, jak Bóg, jak bruk”. Tadeusz Dąbrowski, czyli poeta w wieku sekularyzacji        145

Daniel Kalinowski
O smutku płci i kałuży piwa. Ewa Sonnenberg i Bogusław Duch na ścieżkach sacrum        167

Sacrofanum

Janusz Bohdziewicz
Niedowidzenie – o pewności niemożliwej i czytaniu znaków na podstawie Wszystkich Świętych. Zabłudowskiego cudu Teatru Wierszalin i Cudownej Piotra Nesterowicza     189

Maja Możańska
Armia Boga. Tomasz Budzyński i rockowy styl ewangelizacji  211

Jacek Sieradzan
Sacrofanum futbolu        225

Język postsekularyzmu

Michał Wróblewski
Jaźń – perspektywy psychologiczna i ezoteryczna    241

Indeks           261
Bibliografia          271

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.