Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 04.01.2022
Literature studies

Tom 7 (2021): Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Filologii Polskiej".

Przyszedł czas rozstań, rozstań nieuchronnych, a zarazem najsmutniejszych, ponieważ ostatecznych. Najnowszym numerem rocznika, siódmym, i jego treścią pragniemy uczcić pamięć zmarłego w styczniu 2020 roku Profesora Czesława Pawła Dutki. Na łamach czasopisma przyszło już żegnać Profesora Jerzego Brzezińskiego (2017, nr 3), wspominaliśmy też sylwetki dwu Profesorów naszej polonistyki – Profesora Władysława Magnuszewskiego (2016, nr 2) oraz Profesora Ireneusza Sikorę (2018, nr 4). To ważne nazwiska i osoby, nie tylko przecież ze względu na pełnione funkcje (administracyjne) – dziekana, dyrektora czy kierownika, ale ze względu na Ich niekwestionowany dorobek naukowy, który wolno mierzyć rozmaicie. Może wszakże jeden jego aspekt jest szczególnie istotny – wszyscy bowiem wnieśli wydatny wkład w tworzenie i funkcjonowanie Instytutu, a nade wszystko w kształtowanie skupionego w nim środowiska, obecnie złożonego między innymi z wychowanków i uczniów swoich Mistrzów. Wprawdzie odeszli, lecz wolno, a nawet trzeba o Każdym powiedzieć: non omnis moriar! [...]

redaktor naczelny

[frament "Słowa wstępnego"]

List of contents

Słowo wstępne (redaktor naczelny) ● 13

Wprowadzenie do zeszytu (redakcja, Mirosława Szott) ● 17

NON OMNIS MORIAR… Profesor Czesław Paweł Dutka (1936-2020) (Małgorzata Mikołajczak) ● 23

Bibliografia prac Czesława Pawła Dutki (wybór) (Małgorzata Mikołajczak) ● 27

Pan Profesor Dutka – książki, studiolo i „fenotyp uczonego” (Grzegorz Kubski) ● 33

STUDIA I MATERIAŁY

NAD BIBLIĄ JANUSZ KRÓLIKOWSKI ● 47

Geneza kanonu Pisma Świętego

PIOTR ŻELAZKO ● 67

Why is “the day of death” better than “the day of birth?” The axiology of Qoheleth in the light of the better-proverbs in Qoh 7:1-4

WARTOŚCI W JĘZYKU

VIOLETTA JAROS ● 79

Nazwy własne jako nośnik wartościowania i emocjonalności w listach Joachima Lelewela

MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA ● 95

Schetynówką do jaroszewiczówki na Palikotówkę za kuroniówkę. Rzeczowniki z sufiksem -ówka motywowane nazwiskami polityków

LAURA POLKOWSKA ● 113

Czy nacjonalizm może być wartością? O nacjonalizmie w słownikach i współczesnej publicystyce

EWELINA GÓRKA ● 133

Wartości moralne w publicystyce Teresy Torańskiej na łamach paryskiej „Kultury”

BEATA GROCHALA ● 143

Ekologia jako wartość – językowe środki wartościujące w wybranych artykułach w czasopiśmie „Victor Junior”

KATARZYNA BURSKA ● 153

Wpływ pandemii COVID-19 na eksponowanie wartości witalnych w reklamach telewizyjnych (marzec-czerwiec 2020)

MONIKA SZYMAŃSKA ● 171

Kontekstowe uwarunkowania wystąpień przysłówków stopnia w połączeniach z przymiotnikiem piękny

DANUTA PIEKARZ ● 189

Dobry czy piękny? Zły czy brzydki? Moralno-estetyczne rozterki polsko-włoskie

KATARZYNA WĘGOROWSKA ● 199

Marmur, morena czołowa, kamień polny, kamień reński, piaskowiec czerwony i biały, węgiel brunatny… Kamienie Zielonej Góry. Zielona Góra kamieni. Kilka lit(h)olingwistyczno-kulturologicznych uwag o kamieniach spotykanych w różnych przestrzeniach Winnego Grodu utrwalonych w wybranych współczesnych przewodnikach po Ziemi Lubuskiej

WARTOŚCI W LITERATURZE

TADEUSZ LINKNER ● 219

O poezji współczesnego poety z perspektywy baroku

JAKUB RAWSKI ● 235

Kochanek ojczyzny czy kochanek Laury? Wokół kreacji tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego Zawisza Czarny

DOROTA DĄBROWSKA ● 247

Poszukiwanie realności poprzez ujawnienie złożoności świata – Wycieczka w świat daleki Karola Irzykowskiego

MAŁGORZATA ANDREJCZYK ● 257

Słownictwo florystyczne w powieści poetyckiej Jan Bielecki Juliusza Słowackiego – klasyfikacja semantyczna

SŁAWOMIRA LISEWSKA ● 271

Historie anielskie. Przyczynek do recepcji twórczości Władysława Broniewskiego

ALICJA TREMBOWSKI ● 281

Truth Vibrations – in search of Integrity in the Literary Works and Minds

ETYCZNO-EGZYSTENCJALNY WYMIAR TEKSTÓW KULTURY

DARIUSZ PIECHOTA ● 305

Długie życie seriali z lat dziewięćdziesiątych XX wieku w najnowszej kulturze popularnej

PIOTR PRUSINOWSKI ● 321

Kobiecość i metafizyka w filmach Jeana-Claude’a Brisseau

AGNIESZKA TRZEŚNIEWSKA-NOWAK ● 335

Siostra miłosierdzia contra niebezpieczna morderczyni. Motyw pielęgniarki w thrillerach medycznych

OPINIE I RECENZJE

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK (rec.) ● 351

Kordian i narodowy metajęzyk. O książce Mit i gest w rocznicę śmierci Profesora Czesława P. Dutki

MARIAN BUGAJSKI ● 359

Kilka ważnych słów

JOANNA GORZELANA (rec.) ● 369

J. Parecka, Słownik gwary bukowińskiej z lubuskiej Brzeźnicy i jej okolic, Żagań 2019, ss. 151

KATARZYNA WĘGOROWSKA (rec.) ● 373

Tradycja i tożsamość w hafcie zaklęte. Kilka uwag o publikacjach autorstwa Doroty Angutek – Haft krajeński w Więcborku. Historia i kontynuacja (Więcbork 2019) oraz Wzory haftu krajeńskiego ze Złotowa i Więcborka (Złotów 2019)

REGIONALIA LUBUSKIE PRZEGLĄDY I OMÓWIENIA

IZABELA TARASZCZUK ● 381

Es war einmal die Stadt im schönen Schlesierland – Paul Petras’ Liebeserklärung an Grünberg

MIROSŁAWA SZOTT (wywiad) ● 399

„Ważne, by zostawiała niepokój” – o poezji i nie tylko z ks. profesorem Andrzejem Dragułą rozmawiała Mirosława Szott

JOANNA KAPICA-CURZYTEK ● 405

Ziemia ma swój los. Książka Zaświaty Krzysztofa Fedorowicza, wyróżniona Lubuskim Wawrzynem Literackim, pozwala przyjrzeć się Zielonej Górze i okolicom uważnie i z czułością

KATARZYNA BARTOSIAK, KAMIL BANASZEWSKI ● 407

Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2020

POEZJA I PROZA

DOROTA GRZESIAK ● 419

[Wiersze]

IZABELA TARASZCZUK ● 421

Kontemplacje na zielonej górze [i] Kiedy Zielona Góra stała się Grünbergiem

DOROTA GRZESIAK ● 427

Zawilce, przylaszczki

ROKSANA BACH ● 431

Telefony

Autorzy numeru ● 433

 

Information

Year of publication:
2021
Pages:
439
Added on:
4 January 2022; 09:58 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
4 January 2022; 11:55 (Piotr Bordzoł)

See also

22.06.2020
Literature studies

Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania

Author/Editor: Marek Bernacki

W Wydawnictwie Naukowym ATH w Bielsku-Białej ukazała się praca zbiorowa Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała w ramach zespołowego zadania badawczego realizowanego w latach 2019-2020 na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo.

07.12.2020
Linguistics

ETYMOLOGIA I KONOTACJE NAZW DROGICH KAMIENI w twórczości Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego studium leksykalno-stylistyczne

Author/Editor:

Kategoria: Filologia polska Autorzy: Małgorzata Andrejczyk Rok wydania: 2020 Numer ISBN: 978-83-7431-609-5 Liczba stron: 312 Format: B5, oprawa twarda Wydawnictwo UwB

24.02.2021
Linguistics

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Anastazja Beata Seul

Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin – zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów – obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo.

23.05.2019
Linguistics

"Filologia Polska" 2018

Author/Editor:

Miło nam gościć na łamach „Filologii Polskiej” tak liczne grono autorów, reprezentujących wiele ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Witamy przedstawicieli Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Dnieprzańskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ołesia Honczara w Dnieprze na Ukrainie, Uniwersytetu Technicznego w Kijowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy za zaufanie, pozostając w nadziei, że nie zawiedziemy. (...) [red. R. Sztyber, wyimek ze Słowa wstępnego do tomu]

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.