Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 02.12.2020
Literature studies

Wiktor Woroszylski, Zbigniew Żakiewicz: „Losy noszą nas różnymi drogami” Listy 1969-1996

Author/Editor:
ISBN:
978-83-65424-76-1

Edycja korespondencji Wiktora Woroszylskiego i Zbigniewa Żakiewicz z lat 1969-1996.

W korespondencji prowadzonej przez blisko 30 lat obaj pisarze wymieniają się uwagami na temat literatury, przede wszystkim rosyjskiej, i sytuacji w Polsce. Obaj zwierzają się ze swoich planów literackich, dylematów twórczych, zwątpień w sens własnej twórczości, żalu wobec środowiska czy krytyków literackich. Polityka pojawia się tej korespondencji w sposób zawoalowany, aluzyjny. Dowiadujemy się o niej przede wszystkim ze wzmianek o życiu literackim, o problemach z wyjazdem za granicę, o kłopotach aprowizacyjnych. Obaj pisarze krytycznie odnoszą się do ówczesnych władz, obaj angażują po stronie opozycji.

Information

Year of publication:
2020
Pages:
208
Added on:
2 December 2020; 22:08 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
2 December 2020; 22:09 (Agnieszka Szczaus)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.