Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 27.03.2019
Literature History

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Author/Editor:
ISBN:
978-83-231-4146-4

Pomieszczone w prezentowanym zbiorze artykuły – mimo charakterystycznej formuły tytułowej „życie czy literatura?” – nie roszczą sobie pretensji do udzielenia pełnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Przeciwnie: mają zachęcać do dalszych poszukiwań, sprzyjać zadawaniu nowych pytań, inspirować do twórczej lektury dzieła Krasińskiego (zwłaszcza zapoznanych utworów poety), zintensyfikować refleksję badawczą”.

„Dotychczasowa tradycja interpretowania utworów romantyka jest tradycją niepełną, cząstkową, często świadomie pomijającą wiele tekstów literackich poety. Deprecjonowanie przez komentatorów życia i twórczości Krasińskiego zwłaszcza powstałych w drugiej połowie lat dwudziestych i na początku lat trzydziestych XIX wieku krótkich opowieści, francuskich i polskich fragmentów poetyckich oraz wierszy przyczyniło się nie tylko do połowicznej recepcji jego dzieła, ale i odarcia go z ważnych dla niego kontekstów. Krasiński-pisarz europejski, literacki spadkobierca Chateaubrianda, Thomasa Moore’a, Byrona czy Lamartine’a, duchowy brat Nervalai starszy kuzyn Baudelaire’a, górski wędrowiec wyjęty jakby z płócien Friedricha (ale w istocie niewiele do niego podobny), poeta łamiący pióro i stale wracający do swojej poezji – to tylko wybrane, nieznane konterfekty hrabiego Zygmunta, które nadal czekają na swojego odkrywcę.

 

Fragment Wstępu

List of contents

Zygmunt Krasiński ponownie. Wstęp do monografii / 9

I

Ewa Szczeglacka-Pawłowska
O pojęciu „piękność”. W świetle koncepcji estetycznych Zygmunta Krasińskiego (zarys problematyki) / 17

Olaf Krysowski                                  
Rafael Krasińskiego / 31

Włodzimierz Toruń
„Między poezją a życiem”. Z problematyki korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego / 53

Henryk Gradkowski
Mickiewicz w oczach Krasińskiego / 73

Danuta Danek
Krasiński i doświadczenie miłości romantycznej (w kontekście innego spojrzenia na romantyzm) / 91

Teresa Winek
Zygmunt Krasiński i dzieci Adama Sołtana / 147

Magdalena Dalman
Autoportret ze zbrodniarzem. O młodzieńczych narracjach autobiograficznych Zygmunta Krasińskiego / 163

Krzysztof Andruczyk
Legenda rodowa czy „gotycyzm opinogórski”? Topografia stron rodzinnych w Panu Trzech Pagórków Zygmunta Krasińskiego ..... 187

Agnieszka Markuszewska
Krasińskiego impresje podróżne z wędrówek po Alpach (uporządkowania tekstowe) / 209

Iwona Dorota
Sycylijska podróż Zygmunta Krasińskiego jako próba odnalezienia ziemskiej Arkadii / 243

Magdalena Kowalska
„Albowo” czy „przedświtowo”? Przedświt i jego przekłady a staroprowansalska alba / 259

Barbara Szargot
Między biografią a autobiografią (Konstanty Gaszyński, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki) / 279

Maria Makaruk
„Krasiński nowocześniejszy od Sartre’a?” O pierwszej powojennej inscenizacji Nie-Boskiej komedii / 291

II

Arkadiusz Bagłajewski
Zygmunt Krasiński – romantyczny pisarz polityczny / 327

Tomasz Kłusek
 Krasiński i Rzewuski wobec Hegla. Dwie wersje konserwatyzmu romantycznego / 349

Jakub Pyda
Filozofia Boga Zygmunta Krasińskiego? Wokół traktatu O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów / 385

Michał Sokulski
Motywy apokaliptyczne w Przedświcie Zygmunta Krasińskiego ... 405 

Grzegorz Kubski
Liryka misyjna z biblijnego źródła – Resurrecturisoraz W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie… / 445

III

Mirosław Strzyżewski
O nowej edycji Dzieł Zygmunta Krasińskiego. Impresje redaktora 467 

Joanna Pietrzak-Thébault
Hrabia Zygmunt i republicalitterarum / 481

Maciej Szargot
Pisma Krasińskiego – warianty i interpretacje / 489

Magdalena Bizior-Dombrowska
„Jod” czy „jak”? Trudne wybory edytora dramatów Zygmunta Krasińskiego / 503

Małgorzata Rowicka
Wydawniczy kanon utworów Zygmunta Krasińskiego w okresie zaborów / 517

Bartłomiej Kuczkowski
Zygmunt Krasiński w drugim obiegu wydawniczym / 547

Premiera Dzieł zebranych / 565

Indeks osobowy / 575

Information

Year of publication:
2019
Pages:
590
Published by:
Added on:
27 March 2019; 22:17 (Sylwia Pikula)
Edited on:
27 March 2019; 22:17 (Sylwia Pikula)

See also

19.05.2022
Literature History

Zygmunt Krasiński w Europie. Rekonesans

Author/Editor: Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do lektury nowego tomu z serii Zygmunt Krasiński pod redakcją Agnieszki Markuszewskiej i Mirosława Strzyżewskiego.

09.04.2021
Literature

Zygmunt Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques

Author/Editor: Agnieszka Markuszewska, Joanna Pietrzak-Thèbault, Mirosław Strzyżewski

Wydana w paryskim wydawnictwie Classiques Garnier edycja krytyczna zawiera francuską prozę poetycką i pisma publicystyczne Zygmunta Krasińskiego.

07.02.2023
Literature studies

Tajemnica miłości romantycznej. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka

Author/Editor: Danuta Danek

Książka to studium psychoanalityczne wnikające w tragiczne dzieje rodzinne Zygmunta Krasińskiego i w powiązaną z nimi, szczególną więź emocjonalną między poetą a Delfiną Potocką. Więź ta ukazana jest w kontekście rozważań autorki nad swoistością psychologiczną zjawiska tzw. miłości romantycznej, którego świadectwa znajdujemy w literaturze romantycznej i w biografiach jej twórców, a także na ogólniejszym tle wnoszonych przez autorkę tez poszerzających dotychczasowe spojrzenie na romantyzm. Zawiera także problematykę edytorską.

21.09.2022
Literature studies

Niesławne, pospolite, znikome. Robaki i owady w twórczości polskich wieszczów na tle tradycji literackiej

Author/Editor:

Monografia poświęcona została wyobrażeniom zoomorficznym w literaturze, koncentrując się na stworzeniach powszechnie określanych robakami i owadami. Przedstawienia zwierząt traktowane są tu jako motywy, symbole, znaki kulturowe (czasem pośredniczące w odczytaniu ludzkich losów), konstrukcje wyobraźni, elementy metafor, porównań i innych figur stylistycznych. Ponieważ cechą wyróżniającą takiego obrazowania jest powracanie, powtarzalność, duża częstotliwość występowania, dlatego wydaje się ono ważne i zasługujące na szczegółowe opracowanie. W literaturze granica między owadami a robakami nie jest tak wyraźna, jak w zoologii. Większość zwierząt potocznie zwanych „robakami” to larwalne postacie owadów. Zdarza się jednak, że nawet owad w stadium dojrzałym bywa nazywany „robakiem”. Wynika stąd konieczność uwzględnienia problemu nazewnictwa (w tekstach literackich ten sam bezkręgowiec może nosić różne nazwy — naukowe, zwyczajowe, ludowe, regionalne, wymyślone przez autora).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.