Polish Studies Bulletin
Competitions per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

09.04.2020

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

29.11.2019

„Diamentowy Grant” – IX edycja konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

04.11.2019

The fifteenth edition of the Science Promoter competition

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Polska Agencja Prasowa

The “Nauka w Polsce” portal (Science in Poland) of the Polish Press Agency Foundation and the Ministry of Science and Higher Education invites you to take part in the 15th edition of the Science Promoter competition. The competition is dedicated to people, teams, media and institutions popularizing science.

04.09.2019

Nabór wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” oraz uruchomiło nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

13.08.2019

NPRH 2019 – informacja sygnalna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że nabór wniosków w kolejnym konkursie NPRH zaplanowany jest na wrzesień 2019 roku.

18.02.2019

„Dialog” – nowy program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ideą programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

11.02.2019

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku

Independent academics | Doctors | Educators Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 stycznia 2019 r. opublikowało rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Rozporządzenie wprowadza nową procedurę przyznawania nagród.

17.12.2018

Diamentowy Grant 2019

Students Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ruszył nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Diamentowy Grant. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

25.09.2018

Nowe konkursy w ramach NPRH - Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Dziedzictwo narodowe - przedłużenie terminu składania wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 9 listopada przedłużyło termin składania wniosków do konkursów realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

10.09.2018

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - informacja o naborze wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło informację o planowanym naborze wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.