Polish Studies Newsletter
Competitions per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

22.03.2021

Międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych CHANSE

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki, koordynator projektu Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE), zaprasza do składania wniosków w konkursie Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.

09.01.2021

Staże zagraniczne NAWA i NCN

Narodowe Centrum Nauki | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich (NAWA PRELUDIUM BIS 1). 

20.07.2020

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze DAINA 2

Independent academics | Doctors Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki i agencja Research Council of Lithuania (RCL) zapraszają do składania wniosków na finansowanie badań podstawowych w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach działów: nauki humanistyczne, nauki społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.

19.09.2019

Preludium Bis – pierwszy wspólny konkurs NCN i NAWA dla doktorantów

Narodowe Centrum Nauki | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Konkurs jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

19.02.2019

Wyniki konkursów: MAESTRO 10, SONATA BIS 8 i HARMONIA 10

Narodowe Centrum Nauki

Już po raz dziesiąty przyznano finansowanie na badania podstawowe doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO, a po raz ósmy uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w konkursie SONATA BIS. Po raz ostatni rozstrzygnięto konkurs HARMONIA na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.  

17.09.2018

OPUS, PRELUDIUM i SONATA

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA (konkursy krajowe), a także - we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą - konkursy międzynarodowe - BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz BEETHOVEN LIFE 1.

04.03.2018

Narodowe Centrum Nauki - Opus 15 i Preludium 15

Narodowe Centrum Nauki

Warto pamiętać, że od 15 marca do 15 czerwca 2018 r. można będzie składać wnioski w dwóch konkursach Narodowego Centrum Nauki - Opus 15 (konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) oraz Preludium 15 (konkurs na projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora).

19.12.2017

Konkursy NCN: Etiuda 6, Sonatina 2 i Uwertura 2

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 6, Sonatina 2 i Uwertura 2. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie OSF upływa 15 marca 2018 r.

21.09.2017

Międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

17.08.2017

HARMONIA 9, MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Independent academics | Doctors Narodowe Centrum Nauki

Do 22 września 2017 trwa nabór do konkursów Narodowego Centrum Nauki:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.