Polish Studies Bulletin
Competitions per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

05.04.2020

Kultura w sieci

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do składania wniosków w konkursie, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.

28.02.2020

Konskurs na przekład wiersza z języka staropolskiego na współczesny język polski

Narodowe Centrum Kultury

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na przekład staropolskiego wiersza na język współczesny.

26.08.2019

Narodowe Czytanie 2019. „I Ty możesz poczytać Polakom!”

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury oraz Program Trzeci Polskiego Radia zapraszają do wzięcia udziału w konkursie towarzyszącym ósmej odsłonie Narodowego Czytania.

29.01.2019

Praktykuj w kulturze

Students | PhD Students | Others Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w wiosennej edycji konkursu realizowanego w ramach programu „Kadra Kultury” na staże w instytucjach kultury.

09.08.2018

Gaude Polonia 2019

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok.

23.02.2018

#WOLNOŚĆ – czytaj dalej

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej | Narodowe Centrum Kultury

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej zainicjowała konkurs #WOLNOŚĆ – czytaj dalej na powieść z wątkami niepodległościowymi dla młodzieży. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodzieży jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, jakim było odzyskanie suwerennego i niepodległego Państwa Polskiego.

12.09.2017

Staże w instytucjach kultury

Students | PhD Students | Others Narodowe Centrum Kultury

Rusza nabór w konkursie "Staże w instytucjach kultury" realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Studenci i absolwenci mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza pomiędzy 4 a 15 października. Edycja Jesienno-Zimowa potrwa od 18 października do 2 marca.

21.08.2017

Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

PhD Students Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury organizuje XIII konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. Prace nie mogą być opublikowane w całości przed okresem trwania konkursu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.