Polish Studies Newsletter
Competitions per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

08.11.2019

VI edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery

Students Uniwersytet Gdański

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach, popularyzacja wiedzy o mediach, poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach oraz łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką.

22.10.2018

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach "Medi@stery"

Students Uniwersytet Gdański

Ideą Organizatorów jest zebranie i prac o tematyce medioznawczej, tak, by torować ich autorom drogę do realizacji indywidualnych, twórczych i merytorycznie wartościowych dokonań.

22.10.2017

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach "Medi@stery"

Students Uniwersytet Gdański

Ruszył nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu "Medi@stery" na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku w polskim z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej, . Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace obronione w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu. Każda uczelnia wyższa może zgłosić w jednej edycji konkursu do pięciu prac magisterskich.   Nagrody w konkursie: I miejsce - dyplom, opublikowanie utworu drukiem przez organizatora na własny koszt, przekazanie 10 egzemplarzy wydrukowanego utworu, nagrody rzeczowe, roczne członkostwo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.