Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Suzy Hazelwood z Pexels | Pexels
Added on: 31.10.2021
Deadline for applications: 30.11.2021

„Ballady i romanse”– program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z okazji dwusetnej rocznicy pierwszego wydania zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał na 2022 rok dodatkowy Program Ministra pod nazwą „Ballady i romanse”.

Program „Ballady i romanse” wspiera przedsięwzięcia literackie, teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, a także z dziedziny sztuk wizualnych, inicjatyw wydawniczych, działań edukacyjnych, realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą. 

O wsparcie finansowe w kwocie od 10 000 do 80 000 zł mogą ubiegać się wnioskodawcy realizujący projekty bezpośrednio nawiązujące do „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza lub inspirowane tą publikacją. Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 3 400 000 zł. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 600 000 zł. 

Program daje możliwość realizacji wielu ciekawych i innowacyjnych interpretacji „Ballad i romansów”, począwszy od spektakli, koncertów, wystaw, wydawnictw, przez działania edukacyjne i interesujące propozycje multimedialne, po działania multidyscyplinarne łączące wskazane formy, udostępniane w sposób tradycyjny oraz w przestrzeni wirtualnej. Ważną rolę w programie odgrywają projekty o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, dzięki którym działania podjęte w 2022 r. będą miały trwały charakter i były upowszechniane w kolejnych latach.

Information

Added on:
31 October 2021; 23:57 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
31 October 2021; 23:57 (Piotr Bordzoł)

See also

26.10.2020

Granty Interwencyjne NAWA

Ciągły nabór do programu Granty Interwencyjne NAWA trwa do końca 2020 roku. O dofinansowanie w ramach szybkiej ścieżki mogą walczyć projekty z wszystkich dziedzin nauki, wymagające wykonania badań niezwłocznie, także z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

26.10.2020

Konkurs na dyplomy bronione przez internet

Parlament Studentów RP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie obronione w trybie zdalnym w 2020 roku.

14.01.2020

Polskie Powroty– III edycja Programu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie „Polskie Powroty”. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach lub w innych instytutach, a także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

08.09.2017

Teraz Polska Promocja i Rozwój

Zgłoszenie do XI edycji konkursu prac magisterskich Teraz Polska Promocja mogą przesyłać autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na polskich lub zagranicznych uczelniach, o ile zostały obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. i dotyczą następującej tematyki: Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski; Innowacyjność i przedsiębiorczość; Promocja Polski i polskich osiągnięć; Autorzy najlepszych prac otrzymają następujące nagrody finansowe: I miejsce - 7 000 zł; II miejsce - 5 000 zł; III miejsce - 3 000 zł.   Przyznane zostaną także nagrody specjalne w formie nagród finansowych: Nagroda Ministra Sportu i Turystyki dla najlepszej pracy dotyczącej promocji sportu i turystyki; Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla najlepszej pracy dotyczącej promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej; Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla najlepszej pracy dotyczącej promocji polskiej branży i produktów rolno-spożywczych oraz promocji obszarów wiejskich w agroturystyce; Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszej pracy dotyczącej promocji kultury polskiej i dziedzictwa narodowego; Nagroda Instytutu Adama Mickiewicza dla najlepszej pracy dotyczącej promocji kultury polskiej zagranicą. Przyznane zostaną także nagrody dodatkowe, które stanowić będą staże i praktyki ufundowane przez organizatorów, patronów i partnerów oraz zgłoszenie fragmentów nagrodzonych prac do publikacji w e-booku pt „Teraz Polska Promocja tom IX”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.