Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 28.01.2018
Deadline for applications: 23.02.2018

Konkurs im. Inki Brodzkiej - Wald

Target groups:
Doctors

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła VI edycję konkursu upamiętniającego życie i twórczość prof. Aliny Brodzkiej - Wald. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie z dziedziny humanistyki poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w konkursie.

Wniosek o przyznanie nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać do 23 lutego 2018 r. na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć opinie recenzentów oraz (nieobowiązkowo) inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

W skład Kapituły Konkursu wchodzą pracownicy IBL PAN: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys, prof. Marek Zaleski oraz dr Tomasz Żukowski.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2018 r.

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.