Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 31.07.2018
Deadline for applications: 23.09.2018

Konkurs „P jak polski” 2018

Institutions:
Target groups:
Educators, Schoolchildren

Fundacja PRO.PL zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z miejscowości województwa lubelskiego liczących do 20 tys. mieszkańców do udziału w konkursie P jak polski. Konkurs, stanowiący część projektu To nasz język II, polega na przygotowaniu w dowolnie wybranej formie prac dotyczących zróżnicowania polszczyzny.

Wszystkie szkoły, które przystąpią do konkursu, dostaną podziękowania; wszyscy ćwierćfinaliści i półfinaliści zostaną nagrodzeni promocją ich prac na stronie internetowej konkursu. Zwycięzcy (3 nagrody główne) dostaną nagrody rzeczowe; dodatkowo zostaną nagrodzeni dwudniowym finałem akcji w ich miejscowościach.

W czasie każdego finału odbędzie się prezentacja nagrodzonych prac oraz zostaną przeprowadzone warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz spotkania otwarte dla młodzieży i dorosłych danej miejscowości (lub także miejscowości okolicznych). Gośćmi tych spotkań będą znane postaci kultury, a także językoznawcy różnych specjalności. Warsztaty będą różnorodne tematycznie (np. dzieje znaczeń słów i frazeologizmów, emisja głosu dla uczniów i nauczycieli, warsztaty pisarskie, warsztaty z autoprezentacji). Ponadto jedno spotkanie warsztatowe będzie ściśle związane z tematem nagrodzonej pracy konkursowej. Poprowadzi je specjalista w danej dziedzinie. Wszystkie spotkania będą pogłębiały wiedzę i sprawność uczniów i nauczycieli w poszczególnych dziedzinach.

Prace można zgłaszać do 23.09.2018 r.

Information

Added on:
31 July 2018; 09:44 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
31 July 2018; 09:44 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.