Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Andrea Piacquadio / Pexels
Added on: 22.11.2023
Deadline for applications: 15.02.2024

Konkurs Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego – XXIX edycja

City or town:
Warszawa

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłosiło kolejną edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczące zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu.

Mowa przede wszystkim o takich dziedzinach, jak: historia i teoria literatury, wiedza o współczesnej kulturze, Varsaviana; historia najnowsza; społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne i językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2023, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

- jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);

- jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego) określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;

- jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;

- krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;

- dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;

- kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;

- zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;

- wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace należy nadsyłać do dnia 15 lutego 2024 roku na adres: Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa.

 

Information

Added on:
22 November 2023; 23:12 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 November 2023; 23:13 (Piotr Bordzoł)

See also

22.10.2018

XXIV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłosiło kolejną edycję Konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącej zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu.

31.12.2018

VII edycja Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ogłosiła VII edycję konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

08.11.2019

VI edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach, popularyzacja wiedzy o mediach, poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach oraz łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką.

27.07.2018

Konkurs o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza

Collegium Civitas zaprasza absolwentów studiów magisterskich do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych, dyplomacji, bezpieczeństwa międzynarodowego i cyfrowego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.