Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 31.12.2018
Deadline for applications: 31.03.2019

VII edycja Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ogłosiła VII edycję konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji (w tym przypadku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia redakcji/wydawnictwa).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2019 roku.

Information

Added on:
31 December 2018; 10:12 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
31 December 2018; 10:12 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.