Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 17.04.2023
Deadline for applications: 12.05.2023

IX edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Institutions:

Nabór prac do Konkursu na najlepsze dzieło humanistyczne trwa do 12 maja 2023 roku.

Na konkurs ustanowiony w 2015 r. przez Uniwersytet Łódzki w trakcie VIII edycji wpłynęło prawie 500 prac ze 145 polskich ośrodków naukowych. W finałach wszystkich edycji znalazło się już 40 wybitnych książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła skuteczniej promować i przedstawiać szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad 1500 wzmianek w mediach o konkursie.  

Laureatem VIII edycji Nagrody jest Maciej Świerkocki, autor Łodzi Ulissesa (Wydawnictwo Officyna).

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty Polskiej Akademii Nauk, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2022 r.

Konkurs zaowocował powstaniem Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Kolegium tworzą członkowie Kapituły Nagrody i osoby, których prace były nominowane we wszystkich edycjach konkursu. Są to cykliczne spotkania poświęcone ważnym zagadnieniom polskiej humanistyki, życia akademickiego i publicznego, skoncentrowane wokół myśli Patrona. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 13 kwietnia 2018 r. Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego zbiera się dwa razy w roku.

 

Information

Added on:
17 April 2023; 16:50 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
17 April 2023; 16:50 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.