Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Guilherme Rossi z Pexels | Pexels
Added on: 23.04.2022
Deadline for applications: 31.05.2022

VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Institutions:

Trwa nabór prac w Konkursie o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2021 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć pozycji nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca października 2022 r. Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych książek oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali. 

Prace można zgłaszać do 31 maja 2022 r. na adres:

  • Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź (w wersji papierowej)
  • nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl (w wersji elektronicznej)

Zgodnie z regulaminem konkursu do pracy należy również dołączyć: 

  • zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych, 
  •  pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej, 
  • zgodę autora na zgłoszenie pracy do konkursu, której wzór stanowi załącznik do regulaminu konkursu, 
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody  na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku. 

Information

Added on:
23 April 2022; 21:29 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
23 April 2022; 21:29 (Piotr Bordzoł)

See also

30.03.2021

VII edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła siódmą edycję konkursu. Prace mogą zgłaszać wszystkie instytucje naukowe w Polsce.

14.06.2020

VI edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych – przedłużony termin nadsyłania prac

W związku z sytuacją epidemiczną termin zgłaszania prac i zgłoszeń został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku. Prace mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl

17.04.2023

IX edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Nabór prac do Konkursu na najlepsze dzieło humanistyczne trwa do 12 maja 2023 roku.

29.03.2017

Nagroda im. T. Kotarbińskiego

Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Celem konkursu jest promocja badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki.   Do konkursu można zgłosić pracę, która spełnia następujące wymagania: została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym; została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie; jest pracą z zakresu nauk humanistycznych. Prace do konkursu mogą zgłaszać: mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia; podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni; mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy. Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.