Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 22.11.2023
Deadline for applications: 22.01.2024

Nagroda im. Adama Włodka – X edycja

City or town:
Kraków

Fundacja Wisławy Szymborskiej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń w konkursie stanowiącym wypełnienie zapisu testamentowego poetki.

Nagroda przyznawana jest za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu. Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.
Nagroda ma postać stypendium pieniężnego. Jest przyznawana jest raz w ciągu roku, może być ona podzielona między kilku laureatów. Wysokość na dany rok ustala Zarząd Fundacji, łączna wartość wynosi maksymalnie 30 tys. złotych brutto.

Zarząd Fundacji wybiera najciekawsze artystycznie projekty, w razie potrzeby powołuje ekspertów posiadających głos doradczy.

W tym roku zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać osoby urodzone nie wcześniej niż w 1988 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres Fundacji: ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków. Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wskazane w Regulaminie.

Dotychczas, w dziewięciu edycjach Nagrody jej laureatami zostali (w porządku chronologicznym): Mikołaj Łoziński, Miłosz Waligórski, Marcin Orliński, Patrycja Pustkowiak, Andrzej Muszyński, Natalia Malek, Aleksandra Zielińska, Weronika Gogola, Daniel Warmuz, Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig, Małgorzata Lebda, Urszula Honek, Paweł Kaczmarski, Wojciech Szot, Elżbieta Łapczyńska i Maciej Jakubowiak, Łukasz Barys i Agnieszka Dauksza.

Information

Added on:
22 November 2023; 22:37 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 November 2023; 22:37 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.