Polish Studies Newsletter

Contest

Andrzej Krzycki
Added on: 12.07.2016
Deadline for applications: 31.08.2016

Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego 2016 na debiutancką książkę poetycką

Institutions:
City or town:
Gniezno
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Konkurs jest przeznaczony dla autorów przed debiutem książkowym, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Nagrodę stanowi publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki.

Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego ma dawać młodym poetom przed debiutem książkowym szansę zaistnienia w środowisku literackim oraz szansę publikacji najlepszego w danym roku tomu poezji. Nagrodzony zbiór wierszy wyłania w ramach konkursu jury. Dotychczas w ramach nagrody debiutowali własnymi książkami poetyckimi: Agnieszka Gałązka, Joanna Dziwak i Jakub Sajkowski.

Oceny prac dokonała Kapituła w składzie: Dawid Jung (redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”) – przewodniczący, prof. Marek Kaźmierczak (zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie) oraz Jarosław Mikołajczyk (redaktor naczelny „Gnieźnieńskiego Informatora Kulturalnego POPCENTRALA.COM”).

Spośród nadesłanych 47. propozycji książkowych Kapituła wybrała 6. Finalistów, którzy zostaną zaproszeni do Gniezna na VI Festiwal Literacki PRETEKSTY Gniezno 2016 (30 września – 2 października 2016 r.), podczas którego nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy.

Finalistami Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego 2016 są:

Michał Domagalski

Paula Gotszlich

Przemysław Górecki

Radosław Lach

Grzegorz Marcinkowski

Julia Mika

Zwycięzcę Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego 2016 poznamy oficjalnie podczas VI Festiwalu Literackiego PRETEKSTY Gniezno 2016 (30 września – 2 października 2016 r.). Fundatorem druku najlepszego tomu poetyckiego jest Miasto Gniezno, przewidziano również nagrodę rzeczową za najlepszy wiersz ufundowaną przez Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej prof. zw. dr hab. Leszka Mrozewicza.

Źródło: http://zeszytypoetyckie.pl/wydarzenia

Information

Added on:
12 July 2016; 12:52 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 October 2016; 13:23 (Mariola Wilczak)

See also

31.01.2016

XX konkurs im. Krzysztofa Mętraka

XX Konkurs im. Krzysztofa Mętraka

19.07.2016

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego ,,O Liść Dębu"

Zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU, którego organizatorami są Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.

07.02.2016

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy

Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

29.03.2017

Nagroda im. T. Kotarbińskiego

Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Celem konkursu jest promocja badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki.   Do konkursu można zgłosić pracę, która spełnia następujące wymagania: została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym; została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie; jest pracą z zakresu nauk humanistycznych. Prace do konkursu mogą zgłaszać: mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia; podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni; mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy. Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.