Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 17.07.2018

Rozstrzygnięto VI edycję Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

W tegorocznym konkursie udział wzięli autorzy prac obronionych w 2017 roku. Kapituła Konkursu nagrodziła 4 prace dotyczące współczesności z dziedziny humanistyki.

Pierwszą nagrodę otrzymała Katarzyna Kułakowska z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzona praca nosi tytuł Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy doświadczeń jego uczestniczek. Promotorem pracy był prof. dr. hab Grzegorz Godlewski.

Kolejną nagrodę otrzymał Konrad Matyjaszek z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł nagrodzonej pracy to Produkcja „przestrzeni żydowskiej” w miastach dawnej i współczesnej Polski. Promotorem pracy były dr hab. Irena Grudzińska-Gross oraz dr Elżbieta Janicka.

Tytuł kolejnej nagrodzonej pracy to Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie autorstwa Pawła Bema z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Promotorem był prof. dr hab. Piotr Mitzner.

Czwartą nagrodę odebrała Marianna Lis z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł nagrodzonej pracy to Elementy tradycji i obszary poszukiwań we współczesnym wayangu Jawy Środkowej. Promotorem pracy była prof. IS PAN dr hab. Danuta Kuźnicka.

Information

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.