Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 13.01.2018
Deadline for applications: 25.01.2018

VII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek

Trwa VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Na autora lub autorów najwartościowszej publikacji, która ukazała się w 2017 roku, czeka 50 tys. zł.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język).

W obecnej edycji konkursu wprowadzono kategorię dla studentów. Do konkursu mogą przystąpić studenci wszystkich typów szkół wyższych, którzy posiadają status studenta potwierdzony ważną na dzień złożenia pracy do konkursu legitymacją studencką. Tematyka zgłaszanych prac (opublikowanych w 2017 r.) w tej kategorii powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską. Wyboru laureata w tej kategorii dokonuje Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrodą w kategorii student jest nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Komisja może zdecydować o podziale nagrody.

Zgłoszenia w obu kategoriach przyjmowane są do 25.01.2018 r. Należy je przesłać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek".

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem udzielane są pod adresem:
konkurskbochenek@us.edu.pl,
lub u Pani Magdaleny Ślebarskiej - Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(adres e-mail: magdalena.slebarska@us.edu.pl, tel.: 509 685 733).

Information

Added on:
13 January 2018; 21:02 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
13 January 2018; 21:02 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.