Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj.ulia M Cameron z Pexels | Pexels
Added on: 23.04.2022
Deadline for applications: 30.06.2022

V edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest autorom i autorkom publikacji dotyczących edukacji w trzech kategoriach – naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. To forma docenienia prac, które trafnie odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

W kategorii naukowej można zgłaszać artykuły lub rozdziały w monografii zbiorowej opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. Osoba zgłaszająca może zgłosić tylko jedną pracę. Jednocześnie może być współautorem innego opracowania zgłaszanego przez inną osobę.

W kategorii publicystycznej można zgłaszać artykuły w formie drukowanej lub elektronicznej opublikowane w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Osoba zgłaszająca może zgłosić maksymalnie trzy prace. Jednocześnie może być współautorem innego opracowania zgłaszanego przez inną osobę.

W kategorii specjalistycznej można zgłaszać artykuły w formie drukowanej lub elektronicznej, o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół opublikowane w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Osoba zgłaszająca może zgłosić maksymalnie trzy prace. Jednocześnie może być współautorem innego opracowania zgłaszanego przez inną osobę.

Kapituła może przyznać nagrodę specjalną spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły w danej edycji Konkursu. Publikacje zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu nie mogą być zgłoszone w V edycji. Zgłaszane prace muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i być autorstwa lub współautorstwa osoby, która dokonuje zgłoszenia do Konkursu.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie są przyjmowane elektronicznie na adres e-mail: nagroda@efc.edu.pl do 30 czerwca 2022 roku.

Lista osób nominowanych do Nagrody zostanie opublikowana na stronie www.efc.edu.pl do 15 października 2022 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Information

Download:
Added on:
23 April 2022; 20:31 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
23 April 2022; 20:31 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.