Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Karolina Grabowska z Pexels | Pexels
Added on: 18.05.2022
Deadline for applications: 31.05.2022

Nagroda Insytutu De Republica

Institutions:

Instytut De Republica zaprasza do składania wniosków w corocznym konkursie o nagrodę Instytutu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

Celem konkursu jest wspieranie i promocja najwybitniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także promocja cenionych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.

Konkurs obejmuje dwie kategorie specjalne: za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową.

W Konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, tj. osoby do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie (dotyczy to trzech podstawowych kategorii konkursowych) oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego) posiadający znaczący dorobek naukowy (dotyczy to dwóch specjalnych kategorii konkursowych).

Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.

Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym kandydacie w każdej z kategorii. W przypadku, gdy Zgłaszający zgłosi więcej niż jednego kandydata w danej kategorii, żaden ze zgłoszonych w danej kategorii kandydatów nie będzie uwzględniany przy ocenie projektów.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą.

Spośród nadesłanych zgłoszeń w każdym roku kalendarzowym, zostaną wyłonieni laureaci Konkursu w danej kategorii:

  • jedna osoba – w dziedzinie nauk humanistycznych;
  • jedna osoba – w dziedzinie nauk społecznych;
  • jedna osoba – w dziedzinie sztuki;
  • jedna osoba – w kategorii: za cały dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki;
  • jedna osoba – za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki.

Dyrektor Instytutu ustanawia nagrodę, dla każdego laureata Konkursu, na którą składają się:

  • statuetka;
  • nagroda pieniężna w wysokości 10.000 złotych netto;
  • możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

Wyniki Konkursu są ogłaszane w okresie wrzesień-październik danego roku kalendarzowego.

Information

Added on:
18 May 2022; 12:18 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
18 May 2022; 12:18 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.