Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 31.07.2023
Deadline for applications: 17.09.2023

Popularyzator Nauki - XIX edycja konkursu

Institutions:

W konkursie mogą wziać udział osoby, instytucje i zespoły, które popularyzują naukę, przybliżają najnowsze wyniki badań, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w świecie oraz dzielą się wiedzą i pasją naukową.

W konkursie rozpatrywane są projekty, które trwają co najmniej dwa lata. Kapituła konkursu wyłoni zwycięzców w pięciu kategoriach:

  • Naukowiec – o tę nagrodę mogą ubiegać się osoby indywidualne popularyzujące naukę od stopnia doktora wzwyż;
  • Animator – o tę nagrodę mogą ubiegać się osoby prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską, nieposiadające tytułów naukowych, np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni; 
  • Zespół – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się zespoły osób popularyzujących naukę tworzone np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji; 
  • Instytucja – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się instytucje naukowe (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe), centra nauki oraz przedsiębiorstwa. 
  • Media – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się m.in. dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe.

Jury wybierze również laureata nagrody głównej, który ma wyjątkowe osiągnięcia na polu popularyzacji.

Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali, która odbędzie się w grudniu 2023 r.

Konkurs jest organizowany od 2005 r. przez serwis Nauka w Polsce, wydawany przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej ze środków programu Nauka dla Społeczeństwa, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Finałowa Gala ogłoszenia wyników finansowana jest ze środków programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki MEiN.

Information

Added on:
31 July 2023; 11:29 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
31 July 2023; 11:29 (Piotr Bordzoł)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.