Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 08.07.2021
Deadline for applications: 10.09.2021

Popularyzator nauki. 17. edycja konkursu

Ruszyła 17. edycja konkursu Popularyzator Nauki. W ramach projektu nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które popularyzują naukę, pomagają zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas i przybliżają najnowsze wyniki badań.

Celem konkursu, organizowanego corocznie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji Prasowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki - jest uhonorowanie osób, zespołów i instytucji, które popularyzują naukę wśród Polaków. Nagrodę uzyskują ci, którzy pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze laureata Nagrody Głównej. To wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

Przyznane też będą nagrody w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec - która od lat cieszy się w konkursie największą popularnością - rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. Jak zwykle w tej kategorii przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.

Z kolei w kategorii Animator mogą się zgłaszać osoby nieposiadające stopni ani tytułów naukowych. To szansa dla aktywnych studentów i doktorantów, a także pracowników administracyjnych uczelni i osób niezwiązanych z instytucjami naukowymi.

W kategorii Zespół szansę na nagrodę mają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych. Mogą to być również koła naukowe albo grupy znajomych czy internautów, wspólnie promujących naukę.

Kategoria Instytucja powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.

O nagrodę w kategorii Media mogą z kolei zawalczyć dziennikarze, media czy redakcje. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe - np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

W czasie czytania zgłoszeń Jury konkursu będzie zwracało uwagę m.in. na oryginalność działań, dojrzałość inicjatyw i ich oddolność.

ak co roku przy okazji konkursu redakcja serwisu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali, która odbędzie się w końcu 2021 roku.

 

Information

Added on:
8 July 2021; 14:44 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
8 July 2021; 14:44 (Piotr Bordzoł)

See also

25.08.2018

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

To już 14. edycja konkursu, w którym nagradzane są osoby, zespoły, media i instytucje popularyzujące naukę. Jak podkreślił przewodniczący Kapituły konkursu - prof. Michał Kleiber - „Popularyzowanie poznawczych celów i osiągniętych wyników prowadzonych badań to dzisiaj niezwykle ważna część misji uczonego”.

04.11.2019

The fifteenth edition of the Science Promoter competition

The “Nauka w Polsce” portal (Science in Poland) of the Polish Press Agency Foundation and the Ministry of Science and Higher Education invites you to take part in the 15th edition of the Science Promoter competition. The competition is dedicated to people, teams, media and institutions popularizing science.

21.08.2017

Popularyzator Nauki

Portal Fundacji PAP "Nauka w Polsce" oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosili XIII edycję konkursu "Popularyzator Nauki". W konkursie "nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką".

19.10.2015

Jedenasta edycja konkursu "Popularyzator nauki" (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Agencja Prasowa serwis Nauka w Polsce)

Trwa jedenasta edycja konkursu "Popularyzator nauki". Celem konkursu jest nagrodzenie osób i instytucji, które pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.