Polish Studies Newsletter
Theses per page:
Sort by:

Promoted

09.04.2020

Leopold Tyrmand as an idol. Ways to create the author’s myth in popular culture of Polish People’s Republic

Marta Wiśniewska Literaturoznawstwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

Popularność Tyrmanda, dziś i ponad pół wieku temu, nie jest związana z jakością artystyczną jego książek, ale z jego stylem życia i biografią. To styl życia dandysa, opisującego ukochane rodzinne miasto, Warszawę, zwalczającego komunizm elegancją minionej epoki i zamiłowaniem do jazzu.

Recently added

09.04.2020

In the Wyspianski spectrum. Stained-glass in the poetry of Young Poland – between a graphic allusion and a synthesis of aesthetic pursuits of the period

Rozalia Małgorzata Wojkiewicz Literaturoznawstwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

______________________________

05.11.2018

Audiodeskrypcja malarstwa - wyznaczniki gatunku i ich realizacje tekstowe

Beata Ewelina Jerzakowska Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

_______________________________________

05.11.2018

Hermeneutyka radykalna a powojenna poezja polska. Wat - Różewicz - Barańczak

Patryk Adam Szaj Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

_______________________________________

05.11.2018

Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów

Mirosław Wobalis Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

____________________________________________

05.11.2018

Portret performatywny. Ślad, wymazywanie, nieobecność

Ewelina Anna Woźniak-Czech Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

_____________________________________________

05.11.2018

Stan i ewolucja współczesnej frazeologii polskiej

Jarosław Liberek Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

__________________________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.