Polish Studies Newsletter
Theses per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

09.04.2020

Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych

Tomasz Walczyk Filozofia Wydział Humanistyczny UWM

_______________________

16.11.2015

Pragnienie miłości i potrzeba wolności w pisarstwie Tadeusza Konczyńskiego

Ewa Chojnacka Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Praca zgłoszona do konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr - w załączniku.

15.11.2015

Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze

Katarzyna Olszewska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Rozprawa zatytułowana "Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze" poświęcona jest twórczości pisarek, które łączy podobieństwo biografii oraz tematyki podejmowanej w utworach Idy Fink, Haliny Aszkenazy-Engelhard, Haliny Birenbaum, Miriam Akavii, Irit Amiel, Marii Lewińskiej, Renaty Jabłońskiej i Violi Wein.

03.11.2015

Kategoria prawdy w twórczości Stanisława Witkiewicza

Agnieszka Michniewicz Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Kategorię prawdy autorka przedstawia w wielu aspektach: etycznym, estetycznym i epistemologicznym. O ile pierwsza część pracy poświęcona została poglądom na temat prawdy w szeroko rozumianej sztuce (prawda w literaturze, w malarstwie, w krytyce artystycznej), o tyle część druga prawdę rozpatruje w kontekście biograficznym Witkiewicza (prawda a wychowanie, prawda a wiara, prawda a mit, prawda a życie). Autorka nie zawęża zatem badań tylko do literatury, lecz rozpatruje całość życia i twórczości Witkiewicza, starając się pokazać związek biografii twórcy z jego dziełami, skonfrontować głoszone idee z praktyką.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.