Polish Studies Bulletin
Theses per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

13.09.2018

Proza Ludmiły Marjańskiej

Iwona Anna Skrzypczyk-Gałkowska Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Motyw Alkestis w literaturze polskiej

Kamila Maria Salita Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Proces nabywania i kształtowania się systemu językowego u dziecka z autyzmem. Lingwistyczne studium przypadku

Joanna Maria Chłądzyńska Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Polska powieść rozwojowa Dwudziestolecia międzywojennego

Jarosław Damian Cieślak Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Liryka Karola Wojtyły lat 1938-1978 i jej literacko-filozoficzne inspiracje

Małgorzata Joanna Rabęda Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Geopoetyka samotności. Twórczość Johna Maxwella Coetzeego w świetle interpretacji geokrytycznej

Katarzyna Paulina Bachniak Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

Głównym celem pracy doktorskiej było omówienie geopoetyki samotności, zauważalnej w twórczości Johna Maxwella Coetzeego, jednego z najbardziej znanych pisarzy południowoafrykańskich. Zamierzeniem badawczym było ukazanie znaczenia przestrzeni i rodzajów samotności w dziełach Coetzeego. 

13.09.2018

Obyczajowość szlachty polskiej w powieściach "saskich" Józefa Ignacego Kraszewskiego

Aleksandra Modlińska Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Recepcja prozy Herty Müller w Polsce

Agnieszka Anna Reszka Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Wymiar kerygmatyczny twórczości Romana Brandstaettera

Tomasz Paweł Mucha Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Erazm Gliczner (1535-1603) - przywódca polskiego luteranizmu

Aneta Kamila Ostroróg Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.