Polish Studies Newsletter
Theses per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

13.09.2018

Porównanie i przekład. Komparatystyka między tablicą anatoma a humanistyką cyfrową

Tomasz Józef Bilczewski Literaturoznawstwo Wydział Polonistyki UJ

_______________________________________

26.11.2015

Poetyckie przestrzenie doświadczenia: William Blake i Czesław Miłosz

Aleksandra Okulus Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Filologiczny UO

Poetyckie przestrzenie doświadczenia. William Blake i Czesław Miłosz

25.11.2015

Obraz amerykańskiej kontrkultury lat sześćdziesiątych w Nowym Dziennikarstwie (Tom Wolfe, Norman Mailer, Joan Didion, Hunter S. Thompson)

Magdalena Joanna Tabędzka Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Praca doktorska Obraz amerykańskiej kontrkultury lat sześćdziesiątych w Nowym Dziennikarstwie (Tom Wolfe, Norman Mailer, Joan Didion, Hunter S. Thompson) dąży do problematyzacji związków pomiędzy amerykańskim dziennikarstwem narracyjnym lat sześćdziesiątych, zwanym Nowym Dziennikarstwem a ówczesną kulturą protestu. Zetknięcie się tych dwóch sfer pozwala wyraźniej dostrzec rozmaite oblicza twórczych kontestacji czterech prezentowanych autorów, dalece wykraczających poza dążność do poszerzenia konwencji reportażu. Uczynienie kontrkultury kontekstem rozważań na temat Nowego Dziennikarstwa rozbudowuje instrumentarium metodologiczne o istotne obszary badawcze z zakresu gender, etniczności, studiów performatywnych, poetyki autorskiej autokreacji, geopoetyki, studiów nad kulturą popularną i mediami, tak, że możliwe staje się uchwycenie również pozadyskursywnych wymiarów tej twórczości, niezbędnych do pełniejszego rozumienia zjawiska kontestacji the sixties.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.