Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale
Added on: 14.01.2020

Adam Mickiewicz w dziewiętnastowiecznych tekstach bibliograficzno-wspomnieniowych

City or town:
Kielce
Supervisors:

"Praca Doktorantki dzięki przyjętej nowej perspektywie badawczej oryginalnie pokazuje proces kształtowania się wizerunku Mickiewicza w tekstach biograficznych i wspomnieniowych. Wnosi wiele inspiracji do dalszych poszukiwań, zachęca do naukowej dyskusji, na którą w recenzji nie ma już miejsca". (Z recenzji prof. Marty Zielińskiej)

Streszczenie w języku angielskim dostępne jest pod adresem internetowym: http://www.ujk.edu.pl/bip/files/przewody_doktorskie/mgr_katarzyna_chrzeszczyk/Streszczenie-mgr_katarzyna_chrzeszczyk.pdf.

Z treścią rozprawy można się zapoznać pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/bip/files/przewody_doktorskie/mgr_katarzyna_chrzeszczyk/Rozprawa-mgr_katarzyna_chrzeszczyk.pdf.

Recenzje:

dr hab. Marty Zielińskiej (prof. IBL PAN): http://www.ujk.edu.pl/bip/files/przewody_doktorskie/mgr_katarzyna_chrzeszczyk/Recenzja1-mgr_katarzyna_chrzeszczyk.pdf,

dr. hab. Marka Stanisza (prof. UR): http://www.ujk.edu.pl/bip/files/przewody_doktorskie/mgr_katarzyna_chrzeszczyk/Recenzja2-mgr_katarzyna_chrzeszczyk.pdf.

Information

Key words:
Added on:
14 January 2020; 13:13 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 January 2020; 14:20 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.