Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 09.04.2020

„Urodziłem się wyłącznie do zajmowania się sobą”. Rzecz o Dzienniku Sławomira Mrożka

Field:
Literaturoznawstwo
Supervisors:

______________________

Streszczenie rozprawy doktorskiej jest dostępne pod adresem internetowym: https://www.kul.pl/files/1404/dorota_walczak/streszczenie_rozprawy_doktorskiej_doroty_walczak.pdf.

Recenzja prof. Macieja Michalskiego dostępna jest pod adresem internetowym: https://www.kul.pl/files/1404/dorota_walczak/recenzja_m.michalski.pdf.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
07.12.2016
End date:
16.05.2018
Key words:
Added on:
9 April 2020; 17:30
Edited on:
18 April 2020; 18:52 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.