Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

źródło: Pixabay | źródło: Pixabay
Added on: 09.04.2020

Ciężar (nie)pamięci. Dyskurs traumy w narracjach wojennych trzeciego pokolenia

Field:
Literaturoznawstwo
City or town:
Katowice
Supervisors:

Tematem dysertacji jest analiza i interpretacja wybranych książek prozatorskich opublikowanych po 1989 roku przez pryzmat traumy i wiążących się z nią bolesnych wspomnień.

Autorami omawianych publikacji są pisarze trzeciego pokolenia, którzy przedstawiają problem urazu jako wnukowie, którzy dramat II wojny światowej znają jedynie z mediów i popkultury. Głównym celem było wykazanie, że trauma obejmuje swoim zasięgiem rozmaite przeżycia, a pisarze dokonują inscenizacji II wojny światowej za pomocą środków językowych, fabularnych, narracyjnych. Dysertacja została podzielona na sześć rozdziałów poprzedzonych wstępem, opatrzonych podsumowaniem oraz bibliografią. W rozdziale wstępnym zaprezentowano najważniejsze koncepcje i definicje traumy. W kolejnych przedstawiono przykłady z literatury postmemorialnej oraz utwory beletrystyczne dotykające tematów Zagłady, Powstania Warszawskiego, rzezi wołyńskiej. Analizie poddano m.in. Małą zagładę Anny Janko i Sońkę Ignacego Karpowicza.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
20.02.2018
End date:
22.11.2019
Key words:
Added on:
9 April 2020; 17:30 (Olga )
Edited on:
19 May 2020; 01:40 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.