Polish Studies Bulletin

Doctoral thesis

https://pixabay.com/pl/photos/?q=poezja&hp=&image_type=all&order=popular&cat=&min_width=&min_height=
Added on: 12.06.2018

Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki

City or town:
Zielona Góra

Rozprawa pt. Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki dotyczy twórczości poetyckiej uprawianej na Ziemi Lubuskiej, która tematyzuje problem relacji literatury i geografii. Zaproponowane przeze mnie „czytanie miejsca” jest czytaniem drugiego stopnia i nie dąży do uchwycenia esencjalnego genius loci, ale pyta o różne formy uobecniania się miejsca w tekstach literackich (przyjmuję, że ujęć tych nie można sprowadzić do jednego mianownika „lubuskości”). Opiera się na założeniu, że jedną z cech tego uobecniania jest tekstualność.

 

Glównym celem analityczno-interpretacyjnym badarń było sprawdzenie, w jaki sposób poeci regionalni przedstawiają miejsca i przestrzenie w swoich tekstach oraz próba syntetycznego spojrzenia na zarysowaną mapę miejsc literackich. Pojęciem „poezja
lubuska” poslugiwalam się, pisząc o literaturze ściśle związanej z regionem Ziemi Lubuskiej.

Podstawą metodologiczną byly orientacje badawcze funkcjonujące w ramach zwrotu przestrzennego w badaniach literackich. Geopoetyka - traktowana jako możliwość ciągłego zbliżania do tekstów i sprawdzania ich potencjału geograficznego przy pomocy
case studies - stanowila nadrzędną perspektywę badawczą. Pomocą w odkrywaniu zapisanych miejsc było mapowanie, dzięki ktöremu powstawała poetycka mapa tego regionu.

Procedury interpretacyjne obejmowały teksty poetyckie piętnastu lubuskich pisarzy, których zestawiłam w trzy grupy operacyjne ze względu na uprawianą przez nich poetykę miejsca. Do pisarzy miejsc wspominanych i adaptowanych zaliczyłam: Bronislawa Wajs Papuszę, Irenę Dowgielewicz, Janusza J. Werstlera i Andrzeja K. Waskiewicza. Wśród poetów miejsc prywatnych znalezli się: Czeslaw Sobkowiak, Mieczyslaw J. Warszawski, Wojciech Śmigielski, Jolanta Pytel oraz Eugeniusz Kurzawa. Ostatnią grupę, twórców
miejsc złożonych i nie-miejsc, stworzyli: Marek Lobo Wojciechowski, Joanna Ziembinska-Kurek, Krzysztof Fedorowicz, Agnieszka Leśniewska, Malgorzata Stachowiak i Karol Graczyk.

 

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
24.03.2015
Key words:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.