Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

16.06.2019
Zielona Góra

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie

stationary Wydział Humanistyczny UZ

Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyposażeni są w wiedzę teoretyczną i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich periodycznych mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie; wykonywanie zawodów związanych z dziedziną szeroko rozumianej komunikacji społecznej: zawodu rzecznika prasowego, specjalisty ds. kontaktów z mediami, menedżera PR, redaktora i korektora, copywritera, researchera itd.

06.07.2018
Zielona Góra

Projekt "Dwa kroki do integracji: kultura i język"

Wydział Humanistyczny UZ

20 września otwieramy nabór na udział w projekcie "DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK", realizowanym we współpracy przez Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas" i Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Planujemy dwie grupy (na poziomie B1, B2) po 54 godzin zajęć, w tym każda grupa realizuje 15 godzin z języka polskiego i 12 godzin spotkań integracyjnych (kulturowych). Udział w projekcie jest bezpłatny. W projekcie jest 20-28 miejsc dla uczestników, po 10-14 na poziomie B1 i B2.

13.06.2017
Zielona Góra

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia drugiego stopnia

stationary Wydział Humanistyczny UZ

Absolwent po odbyciu studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej UZ drugiego stopnia posiada pogłębione umiejętności dziennikarskie. Kształtowanie warsztatu dziennikarza jest prowadzone przez dziennikarzy z dużą praktyką zawodową i ma charakter tematyczny w ramach dziennikarstwa społecznego i obywatelskie, dziennikarstwa śledczego i interwencyjnego, dziennikarstwa sportowego, dziennikarstwa ekonomiczno-prawnego oraz dziennikarstwa specjalistycznego. Student wybiera z oferty także inne zakresy dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy i pracowników nauki, co umożliwia rozwój swoich indywidualnych pasji dziennikarskich.

29.05.2017
Zielona Góra

kurs języka polskiego dla cudzoziemców

stationary Wydział Humanistyczny UZ

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW na poziomie A1, A2, B1, B2, C1, C2 na Uniwersytecie Zielonogórskim.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.