Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

12.09.2018
Słupsk

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kulturoznawczo-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego

Instytut Filologii APS

Studia podyplomowe kwalifikacyjne o profilu kulturoznawczo-metodycznym w zakresie nauczania języka kaszubskiego kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) dowolnego kierunku kształcenia, którzy znają w mowie i piśmie język kaszubski.

07.09.2016
Słupsk

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej

extramural studies Instytut Filologii APS

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów: • nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia, • nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia, • podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

07.09.2016
Słupsk

Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego

extramural studies Instytut Filologii APS

Studia podyplomowe kwalifikacyjne o profilu kulturoznawczo-metodycznym w zakresie nauczania języka kaszubskiego kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) dowolnego kierunku kształcenia, którzy znają w mowie i piśmie język kaszubski.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.