Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

City/Town:
Częstochowa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
07.09.2017

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Biblioteką Główną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Biblioteką Miejską im. Dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych dokształcaniem się lub zdobyciem nowej specjalności do studiowania w ramach studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Oferta skierowana jest do osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe lub pragnących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, dokumentacyjnych, archiwach, księgarniach, placówkach szkolnych i oświatowych, gabinetach terapii zajęciowej, placówkach pracy socjalnej itp.

Studia trwają 3 semestry, odpłatność w ramach semestru wynosi 1600 zł.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z wielu dziedzin wchodzących w zakres odbywanych studiów. Duża część zajęć ma charakter praktyczny, doskonale przygotowujący do pracy zawodowej w szeroko pojętym zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Naszą prawdziwą reklamą są absolwenci poprzedniego cyklu studiów, którzy potwierdzili swoje kompetencje zawodowe lub zdobyli nowe miejsce pracy.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie pytania dotyczące studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej prosimy kierować na numer telefonu 34 361-14-25 lub 34 361-39-21.

Dodatkowe informacje na stronie www: http://www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/h67,oBibliotekoznawstwo-i-informacja-naukowa.

Information

Tuition fee:
1600 zł za semestr
Duration of the course:
3 semestry

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.