Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Kulturoznawstwo - studia pierwszego stopnia

City/Town:
Bydgoszcz
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
First Degree Studies
Announced on:
01.06.2017

Specjalności:

  • Filmowo-teatralna: pasjonują Cię kino i teatr? Chciałbyś poznać ich historię i współczesność? Nauczyć się pisać o nich? Wziąć udział w warsztatach filmowych i teatralnych? Wybierz specjalność filmowo-teatralną. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci zajmować się tematyką filmową i teatralną w mediach elektronicznych, telewizji, domach kultury, pracować w kinach lub teatrach. Będziesz mógł też podjąć własną działalność artystyczną. 

  • Moda w kulturze: interesujesz się modą, oglądasz pokazy? Chcesz wiedzieć, jaką rolę odgrywa ona w kulturze, co ma wspólnego moda z ciałem, sztuką i reklamą? Ciekawi Cię jej historia? Wybierz specjalność moda w kulturze! Dowiesz się, jak można się jej przyglądać w sposób naukowy, jak o niej pisać, jak ją promować i wykorzystywać. Weźmiesz udział w warsztatach. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci pracę w instytucjach kulturalnych, mediach, firmach odzieżowych, reklamowych, badawczych i edukacyjnych.  

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich kulturoznawstwa lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Do absolwenta tego kierunku są skierowane oferty pracy dla animatorów kultury, dziennikarzy, krytyków literackich, kustoszy, ale także pracowników działu promocji i samorządowych jednostek kultury oraz prywatnych firmach zajmujących się organizacją masowych imprez.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
3 lata
Added on:
27 September 2017; 20:40 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 September 2017; 20:40 (Mariola Wilczak)

See also

27.09.2017

Kulturoznawstwo - studia drugiego stopnia

Studia te są adresowane w szczególności do absolwentów kierunku kulturoznawstwo I stopnia, ale także absolwentów innych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Kierunek ten z jednej strony skupia się na przekazaniu niezbędnej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, a z drugiej uczy twórczego myślenia i rozumienia współczesnych aspektów kultury. Nasi studenci mają ogromny wpływ na lokalne działania kulturalne, nie tylko przez uczestnictwo w nich, ale przede wszystkim - organizację działań z szeroką pojętą kulturą. Już sama lokalizacja Instytutu w sercu Bydgoszczy pozwala studentom na życie zgodne z rytmem miasta i częste odwiedzanie pobliskich ośrodków kultury, takich jak Opera Nova, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Polski czy Filharmonia Pomorska. Studenci, podejmując naukę na dodatkowym module nauczycielskim, mają możliwość nabycia uprawnień do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym przedmiotu wiedza o kulturze.

22.06.2016

TEATROLOGIA (specjalność na studiach licencjackich z filologii polskiej)

Droga Teatromanko! Drogi Teatromanie! Jesli chcesz pracować w instytucji kultury, zespole niezależnym czy biurze międzynarodowego festiwalu - wybierz specjalność teatrologia. Podczas studiów poznasz europejskie i pozaeuropejskie konwencje teatralne, a także tradycyjny oraz alternatywny teatr muzyczny. Zdobędziesz praktyczną umiejętność analizy spektaklu, a także podstawy warsztatu krytyka teatralnego. Nabędziesz interdyscyplinarną wiedzę, a zajęcia praktyczne w instytucjach kultury oraz liczne wizyty w teatrze, wreszcie - rozmowy z twórcami zapewnią ci przygotowanie do przyszłej pracy. Po studiach licencjackich uzyskasz możliwość pełnienia funkcji sekretarza literackiego lub konsultanta programowego w teatrze czy innej instytucji kultury albo animatora edukacji artystycznej. Możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich pokrewnych teatrologii lub na studiach reżyserskich.  

27.09.2017

Filologia polska - studia drugiego stopnia

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów. Kontynuuj studia z filologii polskiej na studiach drugiego stopnia. Zdobądź dodatkowe umiejętności, wybierając jedną z trzech specjalności.

27.09.2017

Filologia polska - studia pierwszego stopnia

Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.