Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Logo studiów | WF UŁ
Deadline for submitting applications: 30.09.2019
Added on: 09.07.2019

Logopedia medialna z logopedią ogólną

City/Town:
Łódź
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.

Program:

 • Językoznawcze podstawy logopedii — Kształtowanie się mowy dziecka; Fonetyka i fonologia języka polskiego; Nauka o języku: morfologia, składnia, semantyka;
 • Medyczne podstawy logopedii — Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka; Podstawy ortodoncji; Elementy psychiatrii; Podstawy audiologii; Podstawy foniatrii;
 • Psychopedagogiczne podstawy logopedii — Podstawy psychologii rozwojowej; Neuropsychologia; Elementy pedagogiki specjalnej; Psychoterapia;
 • Teoria i praktyka logopedyczna — Wprowadzenie do logopedii; Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dyslalia); Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (jąkanie); Oligofrenologopedia; Surdologopedia; Neurologopedia; Glottologopedia; Tyflologopedia; Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; Alternatywne sposoby porozumiewania się; Dydaktyka postępowania logopedycznego; Praktyki logopedyczne (120 godzin)
 • Logopedia medialna — Estetyka i ekspresja żywego słowa; Emisja głosu; Stylistyka gatunków tekstów wygłaszanych publicznie; Kreowanie własnego wizerunku; Technika mówienia, Kształcenie dykcji, Warsztaty artystyczne.

Studia trwają 4 semestry (2 lata), obejmują 630 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk.

Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: październik 2019.

Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w piątek, sobotę i niedzielę).

Zajęcia praktyczne przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i w placówkach kultury. Praktyki logopedyczne, zaplanowane w III i IV semestrze, odbywają się w piątki i soboty od godzin rannych we wskazanych placówkach.

Profil kandydata:

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, szczególnie osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich;
 • dokument poświadczający przygotowanie pedagogiczne kandydata (jeśli takie posiada);
 • CV;
 • jedno zdjęcie o wym. 3,5×4,5 cm;
 • kwestionariusz osobowy – POBIERZ;
 • wynik badania audiometrycznego słuchu[1].

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pok. 3.92 (III piętro)
tel. 42 635-67-57

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Kierownik studiów: dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ

Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Kokot
tel. 42 635-67-57

Information

Tuition fee:
3600 zł (rata semestralna: 1800 zł)
Duration of the course:
cztery semestry
Added on:
9 July 2019; 11:33 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 July 2019; 11:33 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.