Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Otwarty dostęp, prawo autorskie i licencje Creative Commons – szkolenie

Mode of study:
online
Type of the programme:
Szkolenia

Bezpłatne szkolenie dla redakcji czasopism naukowych.

Szkolenie odbędzie się w formie webinarium. Link do wydarzenia zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom.

Rejestracja >>


Terminy szkolenia:

  • 12 maja
  • 19 maja
  • 2 czerwca

Program szkolenia:

  • 11.00: Wstęp i powitanie uczestników
  • 11.00 – 12.30: SESJA I

Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych
odpowiedzi na pytania z czatu

  • 12.30 – 13.00: przerwa
  • 13.00 – 14.30: SESJA II

Prawne aspekty przechodzenia na licencje Creative Commons
odpowiedzi na pytania z czatu


Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

  • SESJA I:

– otwarty dostęp – zalety,
– przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce,
– wymogi i rekomendacje instytucji finansujących badania naukowe,
– Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych,
– procedura przystąpienia do platformy, umowa,
– wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych,
– wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

  • SESJA II:

– wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw,
– prawo autorskie w kontekście licencji CC,
– przykłady zapisów umownych regulujących licencje.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index, PBN, OJS). Na początek, na Platformie znajdzie się 300.000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
3,5 godziny
Added on:
2 May 2020; 18:28 (Mariola Wilczak)
Edited on:
2 May 2020; 18:38 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.