Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 31.10.2018
Added on: 26.10.2018

R/RStudio – grupa warsztatowa

City/Town:
Warszawa
Type of the programme:
Warsztaty

Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestniczek i uczestników do samodzielnej pracy z R w humanistycznych projektach naukowych. Do udziału zapraszamy także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury/dziedzictwa oraz organizacji sektora pozarządowego, którzy chcieliby wykorzystać R w swojej pracy. Doświadczenie programistyczne nie jest oczekiwane / nie jest wymagane. Oprogramowanie, w którym będziemy pracować, jest darmowe / open source i dostępne na wszystkie platformy.

Prowadzący: Marcin Wilkowski (CKC UW)
Liczebność grup: 20 osób
Wymogi sprzętowe: Do udziału w warsztatach konieczne jest posiadanie własnego laptopa, sprawność w posługiwaniu się komputerem i korzystaniu z Internetu.

Termin: 13 listopada 2018 - 8 stycznia 2019


Ogólny merytoryczny plan zajęć:

 • podstawowa i zaawansowana składnia R, własne funkcje
 • programowanie podstawowych wizualizacji danych (wykresów)
 • praca z plikami (np. ekstrakcja i analiza tekstów z plików pdf i doc)
 • pisanie scraperów do pobierania danych badawczych z dowolnych witryn WWW
 • tworzenie i przetwarzanie korpusów tekstowych (także dla języka polskiego), distant reading
 • badania piśmiennictwa naukowego z wykorzystaniem API baz czasopism i repozytoriów
 • praca z API zbiorów kultury i dziedzictwa
 • generowanie map na podstawie otwartych danych miejskich
 • generowanie raportów i prezentacji w R
 • pozyskiwanie i analizowanie danych z mediów społecznościowych
 • praca z bibliotekami sztucznej inteligencji

Terminy spotkań:
13.11 (wtorek) 17:30-20:00
27.11 (wtorek) 17:30-20:00
11.12 (wtorek) 17:30-20:00
17.12 (poniedziałek) 17:30-20:00
8.01 (wtorek) 17:30-20:00.

Szczegółowy plan warsztatów powstanie w porozumieniu z uczestniczkami i uczestnikami.

UWAGA! Obecność na wszystkich zajęciach z cyklu jest obowiązkowa (oczywiście akceptujemy ważne usprawiedliwienia) – wynika to z faktu, że do udziału w każdych kolejnych zajęciach konieczna będzie wiedza z poprzedniego spotkania. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają pracownicy/pracownice, doktoranci/doktorantki oraz studenci/studentki Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostałe osoby zapraszamy w miarę dostępności wolnych miejsc.

Zgłoszenia do 31 października, potwierdzenie udziału: do 5 listopada.

(informacja Organizatorów)

Information

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.