Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 03.07.2017
Added on: 14.05.2017

Studia pisarskie

City/Town:
Szczecin
Mode of study:
evening
Type of the programme:
First Degree Studies

Studia Pisarskie to nowe studia licencjackie w ofercie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Trzyletnie studia będą prowadzone w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą w tygodniu po godzinie 15.00. Nabór rozpocznie się 12 czerwca, potrwa do 3 lipca 2017. Studia będą realizowane bezpłatnie i bez ograniczeń wiekowych. Są skierowane do każdego, kto ma ochotę skupić się na literaturze oraz czuje potrzebę rozwijania swoich umiejętności pisarskich.

Program przygotowali pracownicy Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, skupiając się na idei rozwijania warsztatu pisarskiego w trzech zakresach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, potrzebnych współcześnie każdemu, kogo interesuje pisanie.  Nacisk został położony na formy artystyczne, nie użytkowe. Zasadą programową jest rozwijanie  wiedzy wokół literatury – poprzez czytanie tej najlepszej – by od początku pogłębiać kontekst i pracować nad własnymi dziełami.  Modułowy układ programu pozwoli studiującym wybierać te obszary, które najbardziej przydadzą się w realizacji planów pisarskich lub przechodzić między blokami przedmiotów, by znaleźć najbardziej odpowiednią dla siebie ścieżkę kształcenia. Tak więc między innymi będzie można pracować nad wspomnieniami, blogiem, książką dla dzieci, tomem wierszy, czy powieścią. W części teoretycznej zajęcia poprowadzą literaturoznawcy i językoznawcy. W praktyczno-warsztatowej – pisarki i pisarze. 

Więcej na stronie: https://www.facebook.com/studiapisarskie/

 

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
6 semestrów

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.