Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 20.11.2015 Start date: 24.11.2015

Wykład dr hab. Beaty Halickiej, prof. UAM pt. Przymusowe migracje wczoraj i dziś. Problemy badawcze a wyzwania współczesności

Zielona Góra | Lecture Uniwersytet Zielonogórski | Wydział Humanistyczny UZ
Added on: 25.11.2015 Start date: 26.11.2015

Sympozjum Mickiewiczowskie w 160 rocznicę śmierci poety

Zielona Góra | Symposium Uniwersytet Zielonogórski | Wydział Humanistyczny UZ
Added on: 26.11.2015 Start date: 08.12.2015

Konkurs retoryczny dla studentów prawa

Zielona Góra | Competition Uniwersytet Zielonogórski | Wydział Humanistyczny UZ
Added on: 19.05.2017 Start date: 23.05.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Zielonej Górze

Zielona Góra | Meeting Uniwersytet Zielonogórski | Wydział Humanistyczny UZ | The Institute of Literary Research PAN
Added on: 14.12.2018 Start date: 01.04.2019

W stronę nowoczesności języka - porządkowanie, klasyfikowanie, normalizacja

Łódź | Conference Uniwersytet Zielonogórski | Wydział Humanistyczny UZ | Wydział Filologiczny UŁ | The University of Lodz
Added on: 30.09.2019 Start date: 18.05.2020

Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, frazeologia, teksty. VII konferencja z cyklu Język – obyczaj – wspólnota - ODWOŁANIE KONFERENCJI

Zielona Góra | Conference Uniwersytet Zielonogórski | Wydział Humanistyczny UZ | The University of Lodz
Added on: 08.12.2020 Start date: 11.12.2020

Sesja naukowa pn. "Lingua Receptiva"

Zielona Góra | Symposium Uniwersytet Zielonogórski
Added on: 08.12.2020 Start date: 11.12.2020

Sesja naukowa pn. "Lingua Receptiva"

Zielona Góra | Symposium Uniwersytet Zielonogórski
Added on: 11.01.2021 Start date: 11.01.2021

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 2022

Zielona Góra | Call for papers Uniwersytet Zielonogórski
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.