Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Today's date: 26.10.2021 | Tuesday
Added on: 18.06.2018 Start date: 22.11.2018

Język w regionie – region w języku III

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Added on: 22.11.2018 Start date: 29.11.2018

100-lecie Pikadora - poezja, tradycja, poetyka

Poznań | Seminar Faculty of Polish and Classical Philology UAM | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Added on: 21.08.2018 Start date: 29.11.2018

Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Added on: 30.08.2018 Start date: 10.01.2019

Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii
Added on: 18.01.2020 Start date: 04.03.2020

Forum Młodych Badaczy Języka Regionu

Poznań | Conference Faculty of Polish and Classical Philology UAM | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Added on: 24.10.2020 Start date: 28.10.2020

Mgr Ewelina Kaczor, Franciszkańskie kazanie "de s. Hedwigi" z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego I D 42 / odczyt w ramach wspólnego "Seminarium Mediewistycznego"

Seminar Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Added on: 22.02.2021 Start date: 26.02.2021

Mgr Hanna Rajfura: Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Katalogu biskupów gnieźnieńskich” /z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Seminar Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | The Institute of Literary Research PAN | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Historii Nauki PAN
Added on: 22.03.2021 Start date: 26.03.2021

Prof. UWr dr hab. Wojciech Mrozowicz: Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Meeting Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | The Institute of Literary Research PAN | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Instytut Historii Nauki PAN | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Added on: 04.05.2021 Start date: 07.05.2021

Mgr Agnieszka Fabiańska (BUW), "Historia scholastica" Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych / odczyt w ramach wspólnego "Seminarium Mediewistycznego"

Meeting Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Added on: 22.03.2021 Start date: 10.06.2021

IX Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa w 20. rocznicę śmierci prof. Stanisława Urbańczyka

Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.