Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 14.12.2020 Start date: 15.12.2020

Finsaż wystawy 'Lockdowns' Joanny Ciechanowskiej i promocja książki

Copyright meeting The Polish University Abroad in London
Added on: 06.02.2021 Start date: 05.02.2021

OPEN CALL: CYPRIAN NORWID: YESTERDAY AND TODAY ON THE BICENTENARY OF THE BIRTH OF THE POET-EMIGRANT 

London | Call for papers Uniwersytet Warszawski | Wydział Polonistyki UW | The Polish University Abroad in London
Added on: 25.03.2021 Start date: 09.04.2021

Cyprian Kamil Norwid wczoraj i dziś. W dwusetlecie urodzin poety – emigranta

London | Conference Wydział Polonistyki UW | Blue Point Art Gallery London | Polish Social and Cultural Association | The Polish Educational Society | The Polish University Abroad in London | Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO
Added on: 10.06.2021 Start date: 19.06.2021

Ułamek istnienia – dedykowane pamięci prof. Haliny Taborskiej

London | Symposium The Polish University Abroad in London | Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO
Added on: 12.10.2021 Start date: 22.10.2021

Nadanie Eugenii Maresch tytułu Doktora Honoris Causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie

London | Award of the distinction The Polish University Abroad in London
Added on: 30.11.2021 Start date: 08.12.2021

Piętno Zagłady: Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce by Joanna Beaty Michlic

London | Seminar The Polish University Abroad in London
Added on: 08.12.2021 Start date: 09.12.2021

Porozmawiajmy o Norwidzie w Londynie, czyli Rok Norwidowski w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Warszawie

Warszawa | Symposium The Polish University Abroad in London | Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO
Added on: 30.11.2021 Start date: 18.12.2021

Homo agens Stanisława Vincenza

London | Conference Uniwersytet Wrocławski | The Polish University Abroad in London | Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.