Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 19.02.2017 Start date: 15.05.2017

Nauczanie praktyczne w naukach społecznych. Edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne

Lublin | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Added on: 22.04.2017 Start date: 27.05.2017

Dźwięk „r” w języku / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Lublin | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Added on: 16.02.2017 Start date: 14.09.2017

Umysł • Kultura • Komunikacja. Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej

Lublin | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Added on: 21.07.2017 Start date: 21.10.2017

O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu AL SEMANTICA

Lublin | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Added on: 17.08.2017 Start date: 27.10.2017

Filozoficzne aspekty literatury

Lublin | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Added on: 11.02.2018 Start date: 04.10.2018

Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo

Lublin | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Polska Akademia Nauk | Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Added on: 17.06.2018 Start date: 26.10.2018

Filozoficzne aspekty literatury / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Lublin | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Added on: 29.10.2021 Start date: 09.12.2021

Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej

Conference Wydział Filologiczny UMCS | Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne | Stowarzyszenie Animatorow Ruchu Folkowego | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Added on: 23.02.2022 Start date: 27.10.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Conference Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Katolicki Uniwersytet Lubelski | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
Today's date: 24.04.2024 | Wednesday
Added on: 01.12.2023 Start date: 15.05.2024

W obliczu tragedii − redefinicja wartości? EUROJOS XVI

Warszawa | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Fundacja Slawistyczna | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.