Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Today's date: 24.01.2022 | Monday
Added on: 05.11.2019 Start date: 22.09.2020

Towards Culture(s) of Dialogue? Communicating Unity in/and Diversity through Language and Discourse / International Conference IADA 2020 / Discourse, Dialogicity & Dialogue (DDD)

Warszawa | Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 06.02.2021 Start date: 05.02.2021

OPEN CALL: CYPRIAN NORWID: YESTERDAY AND TODAY ON THE BICENTENARY OF THE BIRTH OF THE POET-EMIGRANT 

London | Call for papers Uniwersytet Warszawski | Wydział Polonistyki UW | The Polish University Abroad in London
Added on: 09.04.2021 Start date: 16.04.2021

„Stoliczku, nakryj się!" Literatura dziecięca, młodzieżowa i fantastyczna w perspektywie studiów nad jedzeniem

Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 20.04.2021 Start date: 23.04.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Granice Humanistyki”

Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 23.03.2021 Start date: 07.05.2021

Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Językoznawstwo w trybie zdalnym i stacjonarnym /ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 14.09.2020 Start date: 05.07.2021

Memory Studies Association Annual Conference “Convergences”

Warszawa | Conference Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Warszawski | Uniwersytet Opolski | European Network Remembrance and Solidarity | The Institute of Literary Research PAN | Collegium Civitas | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Added on: 04.07.2021 Start date: 18.10.2021

Autorki i bohaterki tekstów kultury /II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”

Conference Uniwersytet Warszawski | Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW
Added on: 30.03.2021 Start date: 21.10.2021

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne. Z okazji 65-lecia Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim

Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 06.07.2021 Start date: 22.10.2021

Keywords

Conference Uniwersytet Warszawski | Wydział Polonistyki UW | Fundacja Języka Polskiego
Added on: 27.09.2021 Start date: 25.11.2021

Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu / XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Conference Uniwersytet Warszawski | Polskie Towarzystwo Retoryczne
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.