Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Today's date: 13.08.2020 | Thursday
Added on: 11.02.2019 Start date: 13.05.2019

Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu - ogólnopolska konferencja naukowa

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 16.03.2019 Start date: 24.05.2019

Dwujęzyczność w Polsce i za granicą

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 01.06.2019 Start date: 05.06.2019

Wykład otwarty dra Jakuba Żmidzińskiego „Brzmienie Czarnohory a gra gwiazd. Kosmiczny wymiar muzyki według Stanisława Vincenza”

Wrocław | Lecture Uniwersytet Wrocławski
Added on: 17.05.2019 Start date: 08.06.2019

Zwierciadło przechadzające się po XIX wieku – z perspektywy obserwatora-badacza / Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 29.01.2019 Start date: 13.06.2019

Gombrowicz – świat i okolice

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 08.05.2019 Start date: 16.10.2019

Międzynarodowa Konferencja Czyje są Góry? Procesy oswajania, udomawiania i zawłaszczania gór

Conference Uniwersytet Wrocławski | Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Added on: 23.11.2019 Start date: 27.11.2019

Oświecenie nieoświecone. Poza normą i modą

Warszawa | Conference Uniwersytet Wrocławski | The Institute of Literary Research PAN | Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Added on: 11.12.2019 Start date: 13.12.2019

Z Internetu do Instytutu - rozmowa ze Stanisławem Wokulskim

Wrocław | Debate Uniwersytet Wrocławski
Added on: 24.02.2020 Start date: 26.02.2020

Wykład otwarty Tatry Mieczysława Karłowicza. Między romantyzmem a modernizmem

Wrocław | Lecture Uniwersytet Wrocławski
Added on: 01.03.2020 Start date: 20.04.2020

„Poezja kobieca” czy „poezja kobiet” − twórczość polskich autorek XXI wieku / Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.