Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Today's date: 6.12.2019 | Friday
Added on: 20.08.2015 Start date: 22.10.2015

Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu

Sopot | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM | Wydział Humanistyczny UKW
Added on: 22.11.2018 Start date: 26.11.2018

Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik / II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej

Poznań | Symposium Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Added on: 27.11.2018 Start date: 04.12.2018

Spotkanie z prof. Ritą Felski na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Poznań | Seminar Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Added on: 08.05.2019 Start date: 09.05.2019

MŁODA POLSKA - DWUDZIESTOLECIE

Poznań | Conference Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 16.03.2019 Start date: 16.05.2019

Umberto Eco: Niesamowite / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 03.03.2019 Start date: 17.05.2019

The 9th Language and Technology Conference (LTC 2019), May 17-19, 2019, Poznań, Poland

Poznań | Call for papers Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 12.03.2019 Start date: 24.09.2019

Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Added on: 04.07.2019 Start date: 20.11.2019

IV Kongres dydaktyki polonistycznej

Poznań | Congress Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 11.11.2019 Start date: 22.11.2019

Uczona, badaczka, naukowczyni - feminatywy w dyskursie akademickim / Konferencja

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 12.11.2019 Start date: 28.11.2019

Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce \ Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.