Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Today's date: 18.05.2024 | Saturday
Added on: 27.10.2021 Start date: 29.10.2021

Dr hab. Jerzy Kaliszuk (Instytut Historii Nauki PAN): Zapomniane (niemal) teksty. Adligaty w inkunabułach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (raport z badań) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Seminar Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | The Institute of Literary Research PAN | Instytut Historii Nauki PAN | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Added on: 11.01.2022 Start date: 14.01.2022

Prof. Jacek Soszyński (Instytut Historii Nauki PAN), "Renesans dwunastego wieku" Ch. H. Haskinsa w (prawie) sto lat po ukazaniu się książki / odczyt w ramach "Seminarium Mediewistycznego"

Meeting Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 26.01.2022 Start date: 28.01.2022

Dorota Rojszczak-Robińska (UAM): "Rozmyślanie przemyskie" na tle innych apokryfów staropolskich / Seminarium mediewistyczne

Meeting The Institute of Literary Research PAN | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk PAN | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 16.11.2022 Start date: 05.11.2022

Pierwszy egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zielona Góra | Inne Wydział Humanistyczny UZ | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 08.04.2023 Start date: 17.04.2023

Konferencja Programowa Ku Nowej Polonistyce

Katowice | Conference Uniwersytet Jagielloński | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 20.03.2023 Start date: 22.05.2023

X Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa w 20. rocznicę powstania Koła Miłośników Historii Języka Polskiego

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 22.09.2023 Start date: 29.09.2023

Dr hab. Wojciech Świeboda (Biblioteka Jagiellońska, Dział rękopisów): Zanim ukazała się książka. Formy cenzury na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XV w. / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Meeting Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | The Institute of Literary Research PAN | Instytut Historii Nauki PAN | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Added on: 03.10.2023 Start date: 12.10.2023

IV Polska Konferencja Pamięcioznawcza

Poznań | Conference Memory Studies Association | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 23.04.2023 Start date: 20.10.2023

Różne mody i niewygody. Stroje w literaturze i sztuce XIX i XX wieku / ogólnopolska konferencja naukowa

Poznań | Conference Uniwersytet Wrocławski | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 22.11.2023 Start date: 24.11.2023

Prof.dr hab. Wojciech Mrozowicz (IH UWr): Żaby i ludzie. XV-wieczny mnich tyniecki o Niemcach, ich języku i stosunkach polsko-niemieckich /z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Seminar Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | The Institute of Literary Research PAN | Instytut Historii Nauki PAN | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.